Også skattefri seniorpræmie til selvstændige og hovedaktionærer

Personer, der er født den 1. januar 1954 eller senere, får en skattefri seniorpræmie på 30.000 kr., hvis de arbejder mindst 30 timer ugentligt i de første 12 måneder efter, at de når folkepensionsalderen.

Beskæftigelsesministeren har nu fremsat det lovforslag, der skal udmønte den politiske aftale om en skattefri bonus til de seniorer, der bliver på arbejdsmarkedet mindst ét år efter, at de opnår ret til folkepension. Der er på forhånd flertal for forslaget. Kun udskrivelse af folketingsvalg, inden forslaget er færdigbehandlet, kan derfor hindre, at det bliver vedtaget. 

De væsentligste dele af ordningen kan beskrives således:

  • Den skattefrie præmie udgør et beløb på 30.000 kr. Det svarer til en indkomst på næsten 69.000 kr. for en topskattebetaler. Præmien er et enten/eller. Opfylder man betingelserne, får man udbetalt det fulde beløb. Mangler man blot nogle få timer i at opfylde arbejdstidskravet, får man intet udbetalt.
  • Der er tale om et engangsbeløb. Der optjenes ikke ret til yderligere en præmie, selvom man bliver ved med at arbejde efter det første år. Det forventes, at der årligt vil være lige over 5.500 personer, som vil være berettiget til præmien.
  • Præmien er ikke et tillæg til folkepensionen og vil ikke blive modregnet i fx pensionstillæg, boligydelse og ældrecheck og heller ikke i en ægtefælles ydelser.
  • Præmien er forbeholdt personer, der er født den 1. januar 1954 eller senere. Personer, der er født tidligere, bliver ikke berettiget, selvom de stadig arbejder.
  • Arbejdskravet lyder på mindst 1.560 løntimer. Det svarer til en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 30 timer, men der er intet til hinder for, at der i perioder arbejdes mindre, hvis blot der i andre perioder arbejdes mere.
  • Arbejdsindsatsen opgøres for de første 12 måneder efter, at man har erhvervet ret til folkepension, og præmien udbetales efter periodens udløb. En person født den 3. marts 1954 har ret til folkepension fra den 1. oktober 2019 (65½ år). Han eller hun vil derfor (nok) skulle opfylde arbejdstidskravet for perioden 1. oktober 2019 - 30. september 2020 og får formentlig udbetalt præmien sidst i 2020. 
  • Mens lønmodtagere vil få præmien udbetalt automatisk, hvis betingelserne er opfyldt, vil selvstændige skulle ansøge om denne, og de vil i den forbindelse skulle fremlægge forskellige regnskabsoplysninger. Det fremgår ikke af lovforslaget, hvorvidt hovedaktionærer også vil skulle ansøge om præmien.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.