Nye momsregler i forhold til trekantshandel og kædehandel

De nye og forenklede regler for trekantshandel er allerede trådt i kraft, mens reglerne for kædehandel først ændres med virkning fra nytår. Mange virksomheder har brug for at se nærmere på deres momsmæssige setup.

Med virkning fra 1. juli 2019 er der kommet nye momsregler for trekantshandel indenfor EU. Ændringen betyder, at mellemhandlere nu kan bruge reglerne om trekantshandel, selvom de er momsregistreret i det land, hvorfra varerne afsendes. De nye regler er udtryk for en forenkling og betyder, at en række virksomheder vil kunne optimere deres momsmæssige setup. 


Fakturering uden moms

Ved trekantshandel forstås i momsmæssig forstand den situation, hvor en vare sælges fra en virksomhed i et EU-land til en virksomhed i et andet EU-land (mellemhandleren) og derfra videre til en virksomhed i et tredje EU-land, hvor varen dog rent fysisk ikke passerer mellemhandleren, men sendes direkte fra virksomhed 1 til virksomhed 3. I sådanne tilfælde kan mellemhandleren fakturere sit salg uden moms og angive ”reverse charge” på fakturaen. 

Tidligere kunne parterne ikke anvende disse regler, hvis mellemhandleren var momsregistreret i afsenderlandet eller etableret i modtagerlandet – altså drev virksomhed i dette. I så fald skulle enten det første eller det andet salg ske med moms. Efter de nye regler må mellemhandleren gerne være momsregistreret i afsenderlandet, men behøver ikke bruge denne registrering. Til gengæld må mellemhandleren stadig ikke være etableret i modtagerlandet. 


Kædehandel

Selvom loven endnu ikke er vedtaget, så er det så godt som givet, at der med virkning fra nytår kommer nye momsregler i forhold til kædehandel.

Ved kædehandel forstås momsmæssigt den situation, hvor en vare handles i flere led mellem virksomheder indenfor EU, men hvor varen rent fysisk sendes direkte fra første til sidste led. Helt på samme måde som ved trekantshandler, men blot med mere end én mellemhandler.

I modsætning til trekantshandel – hvor både virksomhed 1 og virksomhed 2 kan sælge uden moms – kan der ved kædehandel kun faktureres uden moms i ét led.

Med de nye regler præciseres det momsmæssige leveringssted. Det betyder, at det som hovedregel er handlen i første led – altså salget til den første mellemhandler - som kan ske uden moms, når mellemhandleren har oplyst et gyldigt momsnummer.

Den første mellemhandler kan dog vælge, at det i stedet for skal være dennes salg til den næste mellemhandler, der skal være uden moms. I så fald skal salget fra virksomhed 1 faktureres med momssatsen i det land, hvor denne er hjemmehørende. Denne fremgangsmåde forudsætter, at den første mellemhandler er momsregistreret i det første land og har oplyst det momsnummer, som er knyttet til denne registrering, til virksomhed 1.

Der foreligger indtil videre kun et udkast til lovforslag. Det er derfor endnu ikke muligt helt præcist at sige, hvilke virksomheder der konkret bliver berørt af de nye regler. Som udgangspunkt bør ændringerne ikke få økonomisk, men kun administrativ betydning, men der vil givetvis være virksomheder, der med fordel kan overveje en ændring af deres transaktionsflow for at optimere deres momsmæssige stilling.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.