Ny praksis om solidarisk hæftelse for punktafgifter underkendt

Selvom købere af slik og chokoladebarer hæfter solidarisk med importøren for betalingen af punktafgifter, kan hæftelsen ikke uden videre udstrækkes til tilfælde, hvor staten lider tab på grund af importørens konkurs. 

Tilbage i 2002 blev ansvarsreglerne i en række punktafgiftslove ændret, således at skattemyndighederne principielt kan gøre ansvar gældende overfor alle virksomheder, der køber varer – fx konfekturevarer i form af slik, is og chokoladebarer – hvor importøren ikke har betalt punktafgiften. Også selvom varerne er købt i den bedste tro.

De ændrede regler satte sig ikke umiddelbart spor i myndighedernes praksis. I alle tilfælde ikke før i slutningen af 2016, hvor de – nærmest ud af den blå luft – pludselig rejste krav i nogle få sager om handel med slik. Se nærmere herom i denne artikel fra Depechen 2017, nr. 13.

Den første af disse sager er for nylig afgjort ved Landsskatteretten.


En regning på 701.183 kr.

Sagen handlede om en detailhandelskæde, der til brug for salg i sine forretninger havde indkøbt slik og chokoladebarer hos en mellemhandler. Altså ikke hos importøren. Købsfakturaen for varerne indeholdte alle de oplysninger, som kræves, og prisen for varerne var på ingen måde så lav, at den gav mistanke om, at importøren ikke havde betalt afgift af varerne.

Importøren var godt nok registreret hos skattemyndighederne som afgiftspligtig og havde også angivet afgiften, men aldrig betalt denne. Skatteforvaltningen gjorde på den baggrund gældende, at virksomheden af den årsag hæftede for et beløb på 701.183 kr. svarende til afgiften af varer købt i perioden 1. februar til 30. september 2016.

I sin afgørelse fastslog Landsskatteretten, at myndighedernes krav, uanset støtte i lovens ordlyd, var udtryk for en skærpelse af administrativ praksis, hvilket ikke kan ske uden forudgående varsel. Virksomheden skulle derfor ikke betale afgiften.


Kommentar

Virksomheden var i Landsskatteretten repræsenteret af eksperter fra momsafdelingen i BDO. Vi er derfor naturligvis også meget tilfredse ikke bare med sagens udfald, men også med det faktum, at Skatteministeriet har besluttet ikke at indbringe afgørelsen for domstolene, uanset at afgørelsen blev truffet med dissens fra retsformanden.

Vi tager dette som udtryk for, at Skatteforvaltningen har accepteret at rulle praksis tilbage til, hvad den var i starten af 2016, og at forvaltningen er nødt til at udsende et styresignal, hvis de vil stramme praksis, sådan at denne også skal gælde i de tilfælde, hvor statens tab ikke er et udslag af åbenlys svigagtig adfærd, men ”blot” skyldes, at en afgiftspligtig virksomhed går konkurs.

Afgørelsen kan næppe tages som udtryk for, at udfaldet ville være blevet det samme, hvis der i den måde, hvorpå købene af varerne var foregået, havde været indikationer af nogen art på, at der ikke var betalt afgift af disse. Virksomheder, der indkøber slik, chokoladebarer og andre afgiftsbelagte varer til deres forretninger, tilrådes derfor at udvise opmærksomhed, hvis de får tilbud fra nye leverandører, og priserne forekommer meget lave. I så fald kan det være en god idé at indhente tilbud andre steder fra for at få et indtryk af markedsprisen. Det kan nemlig blive dyrt at købe for billigt.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.