Momsrefusion i UK før, under og efter Brexit

Ingen ved, hvad der kommer til at ske, når Storbritannien træder ud af EU den 30. marts 2019. Når det gælder refusion af moms i UK, må danske virksomheder derfor gøre det, som lige nu forekommer mest optimalt.

Danske virksomheder, som har afholdt momsbelagte udgifter i UK, og som ikke er momsregistreret dér, kan søge om refusion af den betalte moms. Ansøgningen skal ske via TastSelv på skat.dk og skal dække en periode på mindst tre måneder, op til et år eller resten af et kalenderår. Der kan ikke søges om refusion for perioder, der går på tværs af to kalenderår. Heller ikke selvom den ansøgte periode mindst udgør tre måneder.


Hvilke udgifter?

De udgifter, hvoraf den britiske moms kan søges tilbage, er i første række rejse- og opholdsudgifter, som er afholdt i UK.

Der kan fx være tale om udgifter til leje af bil, til brændstof til samme eller til virksomhedens egen bil, hvis der er kørt dertil i denne, samt udgifter til vejafgifter. Der kan også være tale om rejseomkostninger i form af udgifter til fx taxa, tog, bus eller færge, hvis der er betalt moms heraf.

Også moms af hotel- og restaurationsregninger kan søges godtgjort. Det samme gælder for udgifter til repræsentation, entrebilletter til messer og udstillinger samt udgifter til stande på sådanne. Det er fradragsreglerne i UK, der er afgørende for, hvilke typer af udgifter, som momsen kan søges tilbage på. 


Moms af udgifter afholdt frem til og med den 29. marts 2019

Næppe mange virksomheder har på nuværende tidspunkt søgt om momsrefusion i UK for kalenderåret 2018, fordi ansøgningsfristen for den slags først udløber den 30. september 2019. Det nemmeste ville derfor umiddelbart være, hvis virksomhederne på grund af Brexit fremskyndede deres normale procedure for ansøgning om refusion til før den 30. marts 2019, og i øvrigt udvidede denne til også at omfatte udgifter afholdt i 2019, så langt frem mod skæringsdatoen som muligt. Dette er imidlertid ikke muligt, fordi ansøgningen derved kommer til at række ind over to kalenderår.

Vores råd er derfor, at virksomhederne snarest muligt søger om momsrefusion for udgifter afholdt i kalenderåret 2018. Og derefter senest den 29. marts 2019 søger om refusion for udgifter afholdt i perioden fra den 1. januar 2019 og frem til og med ansøgningsdatoen velvidende, at det ikke er sikkert, om UK umiddelbart vil behandle denne ansøgning, fordi den ikke omfatter en periode på hele tre måneder. Forventes der ikke afholdt væsentlige refusionsberettigede udgifter i de sidste dage op til skæringsdatoen, vil det være en god idé at sende ansøgningen af sted lidt før. 


Moms af udgifter afholdt fra den 30. marts 2019 og derefter

Det er uafklaret, hvorledes der skal forholdes med udgifter, der afholdes henover Brexit-datoen, fx for en rejse, der påbegyndes den 28. marts og slutter den 31. marts 2019.

For udgifter, der afholdes efter Brexit-datoen, vil der skulle søges om refusion efter reglerne for tredjelande (ikke-EU-ordningen), men Skatteforvaltningen har i et nyhedsbrev oplyst, at myndigheden indtil videre opretholder landekoden GB og valutaen GBP i TastSelv Erhverv , fordi man håber, at det også efter Brexit vil være muligt at kommunikere digitalt med det britiske refusionssystem.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.