Moms på ejendomme, der lejes ud, fordi de ikke kan sælges

Bygge- og ejendomsselskaber m.fl. kan opnå en rentefri momskredit, hvis de starter deres byggerier med en forudsætning om et umiddelbart salg, men efterfølgende må opgive dette og i stedet lejer lejlighederne/husene ud. 

Selvom det er mere end otte år siden, at der blev indført moms på fast ejendom, så volder reglerne stadig store udfordringer. Primært fordi momspligten kun omfatter byggegrunde og ”nye” bygninger. Det giver nemlig en lang række afgrænsningsproblemer. Især i forhold til ejendomme, der oprindelig enten blev opført med henblik på udlejning, men som efter nogle år alligevel sælges, eller som blev opført med henblik på salg, men som alligevel ender med at blive lejet ud, fordi de ikke kan sælges.


Ejendomme opført med henblik på udlejning, men som efterfølgende sælges

For sådanne ejendomme kan momsen af byggeomkostningerne ikke afløftes. Til gengæld kan ejendommen på sigt sælges uden moms. Hvis salget imidlertid sker inden fem år efter ibrugtagningen – altså i den periode, hvor ejendommen i momsmæssig forstand betragtes som ”ny” – kan der opstå tvivl om momsfriheden. Det gælder især, hvis lejeren har haft en køberet til ejendommen.

Skatteforvaltningen udsendte i 2017 et styresignal om problemstillingen, men praksis kan langt fra anses som fuldt afklaret, fordi der fortsat verserer en række klagesager om problemstillingen.


Ejendomme opført med henblik på salg, men som efterfølgende udlejes

En momsregistreret virksomhed, der opfører en bygning med henblik på salg, kan fratrække momsen af opførelsesudgifterne i takt med, at virksomheden modtager fakturaer fra sine leverandører.

Hvis det efterfølgende viser sig, at byggeriet alligevel ikke kan sælges og derfor i stedet lejes ud helt eller delvist, opstår der en momsreguleringsforpligtelse. Det betyder, at byggefirmaet skal tilbagebetale den fratrukne moms over en tiårig periode.
 
Sælges ejendommen i den periode, hvor momsreguleringsforpligtelsen består, skal den resterende del af forpligtelsen ikke betales, hvis salget sker inden fem år, fordi der i så fald skal betales moms af salgssummen. Den på salgstidspunktet indbetalte del af reguleringsforpligtelsen er tabt og tilbagebetales ikke uanset momspligten.
 
Sker salget efter mere end fem år, skal den resterende del af momsreguleringsforpligtelsen indbetales på salgstidspunktet. Til gengæld skal der ikke betales moms af salgssummen.

Momsreguleringsforpligtelsen forrentes ikke i den periode, den løber, hvilket selvsagt er til fordel for byggefirmaet. Derfor forudsætter reglerne også, at den oprindelige salgshensigt er reel. Virksomheden skal således kunne dokumentere, at den har gjort en ihærdig indsats for at få bygningen – eller dele af denne – solgt. Det fremgår af et nyligt svar fra skatteministeren på et spørgsmål fra Folketingets Skatteudvalg.

Noget kunne i øvrigt tyde på, at Skatteforvaltningen er opmærksom på problemstillingen. Vi har således for nylig set det første tilfælde, hvor forvaltningen i en konkret sag har gjort gældende, at en byggevirksomhed ikke var berettiget til fradrag for moms af byggeomkostninger, fordi planerne for et salg af byggeriet ikke blev anset for reelle. Vi har også set tilfælde, hvor Skatteforvaltningen har gjort gældende, at hele momsregule-ringsforpligtelsen skal indbetales, hvis udlejningen opstartes, inden byggeriet er færdigt.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.