Moms af udgifter til julegaver og julearrangementer

Julen nærmer sig. For mange virksomheder er det en anledning til at forsøde tilværelsen for medarbejdere, kunder og andre forretningsforbindelse. Det giver som altid udfordringer med bogføringen af momsen af udgifterne. 

December måned er traditionelt set fyldt med spørgsmål om den momsmæssige behandling af virksomheders udgifter til julegaver, julefrokoster og julefester, og det er ikke svært at forstå. Reglerne er nemlig både komplicerede og ikke særligt logiske. 

Fx kan det være svært at forstå, hvorfor momsen af udgifter til den gratis kop kaffe, som mange serverer i deres reception, kan fradrages, mens det samme angiveligt ikke gælder for udgifter til julegløgg og pebernødder, hvis en virksomhed i december lader kaffen erstatte med den slags.


Julegaver til personalet

Momsen af udgifter hertil kan ikke fradrages. Det samme gælder for moms af udgifter til gaver, der indkøbes til brug for en pakkeleg under julefrokosten eller ved et andet arrangement for medarbejderne.


Julegaver til kunder og forretningsforbindelser

Heller ikke momsen af sådanne udgifter kan som udgangspunkt fradrages.

Der gælder dog en undtagelse i forhold til reklamegaver. Det vil i momsmæssig forstand sige gaver, som er forsynet med virksomhedens logo og/eller navn og som er indkøbt i et større antal. Momsen af udgifter til indkøb af den slags er fradragsberettiget, men kun hvis der er tale om en gave, som ikke koster over 100 kr. eksklusive moms, og som ikke kan spises eller drikkes.


Julefrokoster

Moms af udgifter til en julefrokost, der afholdes i virksomhedens egne lokaler, kan ikke fradrages i momsregnskabet. Hvis der til lejligheden lejes borde, stole og service ude i byen, kan momsen af disse udgifter dog fradrages fuldt ud. 

Hvis der under eller som optakt til en julefrokost arrangeres fx øl-, vin- eller ginsmagning, kan momsen af udgifterne hertil ikke fradrages. Det samme gælder for moms af andre udgifter til underholdning, herunder musik.

Holdes julefrokosten på en restaurant eller lignende, kan der foretages fradrag for ¼ af momsen. Dette gælder også, hvis medarbejdernes ægtefæller deltager. Hvis virksomheden sørger for bustransport – eventuelt i en partybus – til og fra det sted, hvor julefrokosten holdes, kan momsen af busregningen fradrages fuldt ud. 

Hvis virksomheden også betaler for overnatning efter festen, kan momsen af udgiften hertil fradrages. Til gengæld kan kun ¼ af momsen af udgiften til morgenmad dagen efter fratrækkes. Hvis morgenmad og overnatning er faktureret med et samlet beløb, kan ingen del af momsen fratrækkes.


Juletræsfester

Mange virksomheder holder juletræsfester for medarbejderne og disses familier. Når det gælder momsen af de hermed forbundne udgifter, gælder der det samme som for julefrokoster. Holdes arrangementet i egne lokaler, kan ingen del af momsen fradrages. Holdes arrangementet derimod i det lokale forsamlingshus, den lokale hal eller et andet sted ude i byen, kan der fradrages ¼ af momsen af udgifterne til den mad og drikke, der serveres. Moms af udgifter til gaver til børnene samt til underholdning kan ikke fradrages.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.