Moms af personaleudgifter

Det kan være svært at forstå, hvorfor momsen af udgifter til morgenbrød til personalemøder kan fratrækkes, mens det modsatte er tilfældet for moms af udgifter til æbler og pærer til personalets frugtskål, men sådan er det.

Når det gælder personaleudgifter, kan der kun opnås momsfradrag i forhold til strengt erhvervsmæssige udgifter. Et lidt pudsigt udtryk i betragtning af, at der næppe findes virksomhedsejere, som mener, at de bruger flere penge på personalet end nødvendigt, og at alle deres omkostninger derfor netop er strengt erhvervsmæssige. Det er imidlertid langt fra ensbetydende med, at momsen af alle udgifter kan fradrages. Her får du et overblik over reglerne for de mest almindelige personaleudgifter. 


Arbejdstøj

Når det gælder egentligt arbejdstøj, kan momsen af udgifter til indkøb af den slags altid fratrækkes. Er der derimod tale om såkaldt civilbeklædning – altså tøj og sko, der lige så vel kan bruges i fritiden – er der kun fradrag, hvis tøjet bæres efter krav fra virksomheden og er forsynet med virksomhedsnavn eller logo og ikke anvendes uden for arbejdstiden. 


Mad og drikke

Momsen af udgifter til indkøb af kaffe, te, kildevand, sodavand, frugt, kage og slik mv. – goder som medarbejderne frit kan tage af – kan ikke fratrækkes.

Derimod giver udgifter til fortæring under møder – fx morgenbrød og basser ved morgenmøder eller jordbærtærter ved eftermiddagsmøder – ret til momsfradrag.

Når det gælder kantine- og frokostordninger, hvor medarbejderne selv betaler en del af udgifterne, er der fradrag for momsen af udgifterne ved kantinedriften. Til gengæld skal der også betales moms af medarbejderbetalingen og – hvis denne ikke dækker alle udgifter – også en særlig kantinemoms. 


Rejser

I mange virksomheder får medarbejderne godtgjort udgifter til køb af fastfood, snacks eller drikkevarer på en tankstation eller i en kiosk, når de er på rejse for virksomheden. Momsen af sådanne udgifter kan ikke fratrækkes.

Moms af udgifter til hotelovernatning kan fradrages fuldt ud. Derimod kan kun 25 % af momsen af udgiften til morgenmad på hotellet fratrækkes. Er overnatning og morgenmad faktureret under ét på hotelregningen, kan ingen del af momsen fradrages. Også af udgifter til bespisningen uden i byen – altså på en restaurant – kan 25 % af momsen fradrages. 

Ved rejser i udlandet kan ingen del af momsen fradrages i Danmark, men virksomheden kan efter særlige regler tilbagesøge hele eller dele af den betalte moms gennem Skattestyrelsen.


Gaver

Momsen af udgifter til indkøb af gaver til medarbejderne i forbindelse med disses private eller arbejdsmæssige mærkedage – fødselsdage, jubilæer mv. – kan ikke fratrækkes.


Blandet benyttede aktiver

For udgifter til indkøb af smartphones, computere og printere, som medarbejderne ikke kun bruger på jobbet, men også privat, kan virksomheden vælge kun at fradrage en del af købsmomsen ud fra et skøn over omfanget af den arbejdsmæssige brug af udstyret. Alternativt kan firmaet tage fuldt fradrag og så betale såkaldt udtagningsmoms løbende.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.