Lovlige svinkeærinder, når du kører i en gulpladebil

Du må gerne køre dit barn i børnehave i morgen, og du må også gerne køre forbi Netto eller et andet supermarked på vej hjem, hvis bare begge steder ligger tæt på din almindelige kørselsrute, og firmaet tillader, at du gør det.

Biler på gule plader må som udgangspunkt kun bruges til erhvervsmæssig kørsel. Køres der privat i sådanne biler, udløser det ikke bare firmabilbeskatning hos chaufføren, men også en momsregning til firmaet. I begge tilfælde ofte mindst tre år tilbage i tid.

Der findes imidlertid en vigtig undtagelse for såkaldte specialkøretøjer. Det vil sige værksteds- og andre kassevogne mv., der på grund af et arbejdsmæssigt behov er indrettet med fastmonterede hylder i varerummet og som anvendes til transport af værktøj og/eller materialer og som har en tilladt totalvægt på ikke over fire ton. 

Sådanne biler – men ikke andre biler på gule plader – kan helt lovligt anvendes af firmaets medarbejdere til kørsel mellem hjem og arbejde, og de må tilmed gerne køre private svinkeærinder i bilen, hvis bare denne kørsel ikke overstiger 1.000 km på årsbasis og i øvrigt sker i tilknytning til kørslen mellem hjemmet og arbejdet. Der kræves ikke kørselsregnskab eller anden form for registrering af svinkeærinderne.


Langtidsparkering af firmabiler

I et nyligt svar til Folketingets skatte- og afgiftsudvalg har skatteministeren redegjort nærmere for reglen om svinkeærinder. Af svaret fremgår, at der ved svinkeærinder i første række tænkes på de situationer, hvor en håndværker på vej til eller fra arbejde afleverer/henter et eller flere børn ved en daginstitution/skole, eller kører forbi et supermarked på vej hjem for at handle ind. 

Sådan kørsel er altså lovlig, hvis den ikke overstiger 1.000 km om året. Svinkeærinder, hvor den normale kørselsrute ikke afviges med over 200 meter, medregnes slet ikke.

Med hensyn til længerevarende parkering på ruten mellem hjem og arbejde oplyser ministeren, at der ikke er noget i vejen for, at der på en sådan tur gøres et længere ophold – fx fem timer – af privat karakter, hvor firmabilen imens står parkeret enten hos arbejdsgiveren eller på et sted på ruten. 

Der er dermed intet til hinder for, at en medarbejder kan lade firmabilen stå hos arbejdsgiveren eller et andet sted på ruten efter arbejdstid, hvis han eller hun skal til koncert eller til en fodboldkamp, og først henter bilen, når denne er slut. Medarbejderen vil efter vores vurdering også kunne køre i firmabilen direkte til selve koncertstedet eller til fodboldklubben, hvis det sker på vej hjem, og afvigelsen fra den normale rute ikke er stor, og den samlede svinkeærinde-kørsel stadig holder sig under 1.000 km på årsbasis. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.