Incitamentet til sommerhusudlejning har aldrig været større

Det skattefrie bundfradrag har aldrig været højere, og nu er elafgiften for el-opvarmede sommerhuse og ferielejligheder sat ned. Det er til fordel for både udlejere og lejere.

For dem, der lejer ud gennem et bureau, er de første 40.900 kr. skattefrie i 2019, og af en eventuel overskydende del skal der kun betales skat af de 60 %, hvis man bruger den såkaldte bundfradragsmetode til at opgøre det skattemæssige overskud. Det gør langt de fleste sommerhusudlejere. I lejeindtægten indgår også lejernes betaling for vand og varme.

Overskuddet beskattes som kapitalindkomst. Det betyder en marginalskat på mellem ca. 25 % og 42 %. Størrelsen afhænger af udlejerens øvrige kapitalindkomst (renter mv.), herunder om den samlede nettokapitalindkomst er positiv eller negativ. 

En sommerhusudlejer, der i 2019 har en lejeindtægt inklusive forbrugsbetaling - men efter fradrag af provision til bureauet - på fx 60.000 kr., skal dermed kun betale skat af et beløb på 11.460 kr. Ved en marginalskat på 25 % vil skatten således kun udgøre et beløb på 2.865 kr. svarende til mindre end 5 % af lejeindtægten.


Elafgiften er sat ned fra 1. februar 2019

Nedsættelsen gælder for sommerhuse og ferielejligheder med elvarme. For disse nedsættes elafgiften inkl. moms for den del af strømforbruget, som overstiger 4.000 kWh, fra 1,10 kr. til 0,32 kr. pr. kWh. En nedsættelse på over 70 %. 

Det anslås, at omkring 50.000 sommerhusejere har et årligt elforbrug på over 4.000 kWh, og at de tilsammen fra nu af vil spare omkring 80 mio. kr. årligt på elregningen. Nedsættelsen forudsætter, at sommerhuset er registreret med elektricitet som den primære varmekilde i BBR-registret, og at ejeren har søgt sit elselskab om nedsættelse af afgiften.

Ved udlejning af sommerhuse er det almindeligvis sådan, at lejeren betaler særskilt for sit strømforbrug. Isoleret set kan udlejeren dermed nu nedsætte kWh-prisen på lejerens strømforbrug, uden at det koster udlejeren penge. Ja, faktisk kan en sådan nedsættelse være til økonomisk fordel for begge parter. 

For lejeren vil huslejen nemlig blive lidt billigere. Især ved leje i de kolde måneder. Udlejeren vil derfor med lidt held kunne leje huset ud i flere uger end hidtil. Hertil kommer, at den mindre kWh-betaling fra lejeren betyder, at udlejerens skattemæssige bundfradrag reelt bliver højere, hvis dennes lejeindtægt overstiger 40.900 kr. i 2019, da betalingen for strømforbruget kommer til at udgøre en forholdsmæssig mindre andel af den samlede lejeindtægt end hidtil. Virkningen kan illustreres med dette eksempel, hvor det er forudsat, at ejerens eget strømforbrug i huset udgør mindst 4.000 kWh årligt:

 

Før

Efter

Lejeindtægt

       80.000 kr.

       80.000 kr.

Betaling for strøm mv.

     +12.000 kr.

       +7.000 kr.

Samlet skattepligtig leje

       92.000 kr.

       87.000 kr.

Bundfradrag 1 (fast beløb)

      -40.900 kr.

      -40.900 kr.

 

       51.100 kr.

       46.100 kr.

Bundfradrag 2 (40 %)

      -20.440 kr.

      -18.440 kr.

Skattepligtigt overskud

       30.660 kr.

       27.660 kr.


Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.