I 2020 stiger topskattegrænsen til 531.000 kr.

Kun personer med en månedsløn på over 48.100 kr. skal betale topskat i 2020, hvor topskattesatsen på de 15 % fejrer 25-års jubilæum, medmindre den nye regering beslutter sig for at ændre satsen.

Topskattegrænsen får et pænt nøk opad næste år, idet den stiger med knap 3,5 % til 531.000 kr. Det er 17.600 kr. mere end i 2019, hvor den udgør 513.400 kr. Stigningen er en konsekvens af den årlige procentregulering af beløbsgrænserne i skattelovgivningen i kombination med indfasningen af det løft i topskattegrænsen, som blev aftalt ved skattereformen i 2012. En indfasning som først afsluttes i 2022.

Det højere loft betyder, at kun personer med en gennemsnitlig månedlig indkomst på over 48.100 kr. før arbejdsmarkedsbidrag (8 %) skal betale topskat i 2020. Løftet i 2020 giver en skattelettelse på 2.640 kr. til dem, der allerede ligger over den nye grænse.
 

Topskattesatsen fejrer 25-års jubilæum

Medmindre den nye regering beslutter noget andet, vil topskattesatsen også i 2020 ligge på 15 %. Det vil i givet fald være for 25. år i træk. Topskatten blev oprindelig indført i 1994, men i de første par år var satsen lavere.

I 1996 udgjorde topskattegrænsen et beløb på 243.100 kr. Beløbsgrænsen i 2020 på 531.000 kr. betyder, at grænsen over de 25 år er hævet med 287.900 kr. (118 %).

Tilbage i 1996 var der 641.000 personer, der betalte topskat. Til næste år vil tallet formentlig falde til omkring 445.000 kr. Ifølge den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik er syv ud af ti topskattebetalere mænd, hvilket angiveligt skyldes, at mænd arbejder flere timer om ugen end kvinder og langt oftere sidder i lederstillinger.
 

Grundlaget for beregning af topskat

Topskatten beregnes i 2020 af personlig indkomst efter arbejdsmarkedsbidrag med tillæg af eventuel positiv nettokapitalindkomst ud over 45.800 kr. For ægtepar er grænsen det dobbelte, det vil sige 91.600 kr. 

Personlig indkomst omfatter først og fremmest løn og virksomhedsoverskud, men også visse former for gaver samt fx gevinster ved bitcoin-spekulation. I den personlige indkomst fragår indskud på pensionsordninger.

Kapitalindkomst omfatter i første række renteindtægter og kursgevinster, overskud ved værelses- og sommerhusudlejning mv. samt gevinster ved salg af ejendomme, når salget ikke er dækket af parcel- eller sommerhusreglen og ikke indgår i en virksomhedsordning. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.