Husk rejsegodsreglerne, hvis du holder sommerferie uden for EU

Rejser du med fly til Danmark fra et land uden for EU, skal du som udgangspunkt betale både told og importmoms, hvis du i din bagage medbringer varer, der overstiger den samlede tilladte værdi på 3.250 kr., som er købt på rejsen.

De fleste ved godt, at det kan koste både told og moms, hvis man køber en vare på nettet, og får den leveret fra et land udenfor EU. Det samme er imidlertid tilfældet, hvis man selv bringer varer med hjem fra en ferie- eller forretningsrejse til at land udenfor EU. Blot skal man i så fald selv angive indførslen. Ved køb på nettet er det transportøren, der står for opkrævningen af told og moms.


Køb under rejser til udlandet

Når det gælder varer, der fysisk bringes med hjem fra en forretnings- eller ferierejse i udlandet, er det de såkaldte rejsegodsregler, som finder anvendelse. De er en del lempeligere end ved køb på nettet. Til gengæld er der ikke ret mange, som kender til dem. 

Efter rejsegodsreglerne skal der betales moms og/eller told, hvis der ved indrejse medbringes varer, der er købt i et land udenfor EU, og værdien af varerne overstiger en beløbsgrænse, der er afhængig af, hvordan indrejsen sker.

Ved indrejse med fly eller skib er den samlede tilladte værdi 3.250 kr. Ved indrejse i bil, bus eller tog er den samlede tilladte værdi 2.250 kr. Varer, der består af flere dele, men som tilsammen udgør én samlet vare – fx et spejlreflekskamera og en linse – ses under ét. Overskrides beløbsgrænsen, skal der betales told og moms af den fulde værdi.

Ud over beløbsgrænserne gælder der restriktioner i forhold til mængden af varer i form af bl.a. cigaretter, vin og spiritus. Det er også en betingelse, at varerne er til personligt (privat) brug, og at de medbringes i den indskrevne bagage eller på den rejsende.


Ny smykkesag

En stor del af de afgørelser omkring overtrædelse af rejsegodsreglerne, som offentliggøres, handler om køb af smykker i udlandet – især i Mellemøsten. Landsskatteretten har således netop offentliggjort en ny afgørelse herom.

Sagen handlede om en kvinde, som blev udtaget til kontrol i lufthavnen, da hun ankom til Danmark efter en rejse til Saudi Arabien. I hendes bagage havde hun en smykkeæske indeholdende to guldarmbånd og en guldhalskæde. Smykkerne fremstod som nyindkøbte, og da kvinden ikke kunne godtgøre, at hun havde købt smykkerne her i landet, blev hun opkrævet told og importmoms med et beløb på 4.983 kr., idet myndighederne ud fra guldprisen ansættes smykkernes værdi til 17.719 kr.

Denne afgørelse blev stadfæstet af Landsskatteretten med bemærkning om, at kvinden ikke havde kunnet dokumentere sin påstand om, at hun allerede ved udrejsen fra Danmark havde haft to af smykkerne med sig.


Kommentar

Hvis man udtages til kontrol efter at være gået gennem den grønne kanal i lufthavnen – altså at have angivet sine indkøb i udlandet – vil man sjældent kunne nøjes med kun at betale told og importmoms. Myndighederne vil nemlig i så fald normalt også rejse krav om betaling af en bøde.


Note
Bemærk, at det kortvarigt efter publikation ved en fejl fremstod som om, at det var en pris på 3.250 kr. pr. styk ved indrejse med fly eller skib. Det er er i artiklen rettet til det korrekte: En samlet værdi på 3.250 kr.
 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.