Forhøjelsen af den skattefrie seniorpræmie er vedtaget

Kravet om en arbejdsindsats på mindst 30 timer ugentligt gælder ikke for selvstændige. Indehavere af ikke så arbejdskrævende virksomheder er derfor berettiget til præmien, hvis deres virksomhedsoverskud er stort nok.

Ikke et eneste parti stemte imod, da Folketinget i sidste uge vedtog beskæftigelsesministerens forslag om at hæve den skattefrie seniorpræmie fra 30.000 kr. til 42.000 kr. – en forhøjelse på 40 % – og samtidig indføre en yderligere skattefri præmie på 25.000 kr. til dem, der ikke bare arbejder ét, men to år efter, at de har nået folkepensionsalderen. 

Retten til de to års seniorpræmie optjenes uafhængigt af hinanden. Muligheden for at få en skattefri præmie på 25.000 kr. for det andet år (13 - 24 måneder efter folkepensionsalderen) er således ikke betinget af, at beløbet for det første år (1 - 12 måneder) er udbetalt. Omvendt hæves beløbet i år to ikke til 42.000 kr., hvis der ikke er udbetalt for år ét. 

Den samlede skattefrie præmie på 67.000 kr. for to års ekstra arbejde svarer til en skattepligtig løn på ca. 154.000 kr. for en topskattebetaler og ca. 110.000 kr. for de fleste andre. Eller knap 6.500 kr. henholdsvis 4.600 kr. om måneden i 24 måneder.
 

De berettigede

Den skattefrie seniorpræmie gives til dem, der er født i 1954 eller senere og som fortsætter med at arbejde mindst 30 timer ugentligt efter, at de har nået folkepensionsalderen og tjener mindst 121,30 kr. i timen (2019-niveau). 

Selvstændige er også berettiget til præmien, hvis de fortsætter deres virksomhed efter, at de har opnået folkepensionsalderen, men det kræver, at de har et skattemæssigt overskud før renter og finansielle poster på omkring 190.000 kr. (2019-niveau). Til gengæld er der for disse ikke noget egentligt krav til arbejdsindsatsen, fordi denne ikke kan efterprøves. Hvis en selvstændig opfylder kravet til indtjeningen, anses dette således automatisk for at have krævet en arbejdsindsats svarende til de 30 timer ugentligt.
 
Det forhold, at der ikke gælder noget egentligt arbejdstidskrav for selvstændige, betyder, at også visse kommanditister, ejendomsudlejere, konsulenter og andre indehavere af ikke så arbejdskrævende virksomheder, vil være berettiget til præmien, hvis bare de opfylder kravet til indkomstens størrelse.

Hovedaktionærer er berettiget til præmien efter samme regler som for lønmodtagere. Lønudbetalinger fra holdingselskaber kan i denne forbindelse blive interessant, hvis der reelt arbejdes 30 timer ugentligt. Hvis skattemyndighederne efterfølgende anser lønnen for maskeret udbytte, vil den skattefrie præmie formentlig skulle tilbagebetales.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.