Firmabilbeskatning af biler uden nummerplader

I en ny dom lykkedes det en direktør i et brillefirma at undgå firmabilbeskatning af en dyr bil, der i en vinterperiode henstod på et lager og kun var stilstandsforsikret, men hvor pladerne ikke var afleveret til Motorstyrelsen.

Mens det i sommermånederne er ganske populært at køre i cabrioleter og tilsvarende, så forholder det sig modsat i vintermånederne, hvor den slags biler ikke er specielt hensigtsmæssige. Derfor henstår de ofte overdækkede i opvarmede lagerbygninger eller tilsvarende i de mørke måneder.

I de tilfælde, hvor brugeren af bilen har fået denne stillet til sin rådighed som firmabil, rejser en sådan opmagasinering ofte automatisk et ønske om at slippe for firmabilbeskatningen i den periode, hvor bilen er pakket væk. Dette er imidlertid ikke så let.

Firmabilbeskatning er nemlig ikke et spørgsmål om, hvor meget eller hvor lidt, der køres i bilen, men om rådigheden over denne. Den omstændighed, at bilen er stilstandsforsikret, er således normalt ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at brugeren kan undgå beskatning. Det er som udgangspunkt også et krav, at pladerne er afleveret til Motorstyrelsen. Men ingen regler uden undtagelser. Det viser en ny dom.


Den specielle bil

Sagen angik en direktør, der som firmabil havde fået stillet en speciel bil til rådighed for privat kørsel og som var blevet beskattet af dette gode med et beløb på ca. 16.000 kr. om måneden.

Da bilen imidlertid ikke var særlig hensigtsmæssig at anvende i vintermånederne, blev den i slutningen af november måned hensat overdækket på virksomhedens lager, der var beliggende ca. 8 km fra direktørens bopæl. Bilens nummerplader blev samtidig afmonteret og overgivet til virksomhedens forsikringsmægler, ligesom bilforsikringen blev ændret til en stilstandsforsikring. Spørgsmålet var herefter, om dette var tilstrækkeligt til at fritage direktøren for firmabilbeskatning.

Dette mente byretten, som fandt, at direktøren ved de foretagne handlinger havde godtgjort, at han i perioden ikke havde adgang til en lovlig faktisk råden over bilen, og at han ikke var stillet bedre, end hvis han havde afleveret nummerpladerne til Motorstyrelsen.

Dommen er en underkendelse af den relativt strenge praksis, som skattemyndighederne hidtil har ført og som har indebåret et ubetinget – men ikke lovhjemlet – krav om, at nummerpladerne skal afleveres til myndighederne.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.