En del husejere kan faktisk slippe for ejendomsværdiskat

Ejere af huse og ejerlejligheder, der står tomme eller som er lejet ud, fordi de ikke kan sælges, kan blive fritaget for at betale ejendomsværdiskat. Det samme gælder dem, som midlertidigt må forlade deres hus pga. en skade.

Af ejerboliger i form af fx parcelhuse, ejerlejligheder og sommerhuse skal der betales ejendomsværdiskat med 1 % af den del af beregningsgrundlaget, som ikke overstiger et beløb på 3.040.000 kr., og 3 % af den overskydende del. Beregningsgrundlaget er normalt 80 % af den offentlige ejendomsvurdering, men der gælder dog forskellige nedslagsregler.

For et nyere hus med en offentlig vurdering på 2.500.000 kr. udgør ejendomsværdiskatten således normalt et beløb på 20.000 kr. årligt. Ejendomsværdiskatten opkræves som en del af dine personlige skatter og fremgår derfor både af din forskudsopgørelse og din årsopgørelse.


Hvis huset eller ejerlejligheden står tomt eller er lejet ud

Der skal ikke betales ejendomsværdiskat af et hus eller en ejerlejlighed, der enten står tomt og er sat til salg, eller som er lejet ud, fordi det ikke kan sælges. Ikke desto mindre vedbliver skattemyndighederne med at opkræve ejendomsværdiskat af sådanne ejendomme, hvis ejeren ikke giver besked om, at han eller hun ikke længere bor der. Det er nemlig overtagelsesdagen ved et ejerskifte – og ikke en ændret folkeregisteradresse – der som udgangspunkt regulerer, hvornår den automatiske opkrævning af ejendomsværdiskatten stopper.

Beskeden til Skatteforvaltningen om fraflytningen kan gives ved at indtaste udflytningsdatoen i rubrik 189 på årsopgørelsen for 2018. For flytninger, der sker i indeværende år, er det muligt at indtaste fraflytningsdatoen på forskudsopgørelsen for 2019. Dette vil i givet fald udløse et nyt skattekort.

Muligheden for fritagelse, fordi huset er sat til salg, gælder ikke for sommerhuse og tilsvarende ferieboliger. Her skal der betales ejendomsværdiskat helt frem til overtagelsesdatoen for en ny ejer. 


Også fritagelse, hvis huset er ubeboeligt

Der skal heller ikke betales ejendomsværdiskat af en ejendom, hvis der er indtruffet en skade eller lignende, som gør den ubeboelig i en periode. Det gælder fx, hvis boligen i nogle uger eller måneder er fraflyttet på grund af brand-, storm- eller vandskade eller på grund af angreb af skimmelsvamp. 

Den ulempe, der er forbundet med, at ejendommen i en periode er mindre anvendelig til beboelse – eller måske er helt fraflyttet – på grund af ejerens egen ombygning eller renovering, giver derimod ikke mulighed for fritagelse for ejendomsværdiskat, hvis ombygningen ikke har sammenhæng med en indtruffen skade. 

Herfra gælder dog den ikke uvæsentlige undtagelse, at hvis istandsættelsen sker i forbindelse med overtagelsen af ejendommen, og de nye ejere først flytter ind kortere eller længere tid efter overtagelsesdatoen, kan de dog slippe for ejendomsværdiskat frem til dette tidspunkt, hvis de giver Skatteforvaltningen besked om det senere indflytningstidspunkt. 

En ejendom, der står tom, men som ikke er skaderamt og ikke sat til salg og heller ikke lejet ud, kan ikke fritages for ejendomsværdiskat.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.