Dit eget ansvar, at du ikke betaler for meget i skat

Der hjælper ingen kære mor, hvis du – fx på grund af en indtastningsfejl eller som følge af ukendskab til reglerne – kommer til at betale for meget i skat og ikke opdager fejlen inden for genoptagelsesfristen. 

Selvom der ikke findes tal for den slags, så er det givet, at der findes ikke så få, som ufrivilligt betaler for meget i skat. Som oftest på grund af indtastningsfejl, ukendskab til (fradrags-)reglerne eller som følge af misforståelse af disse. 

Hos dem, der opdager en sådan fejl, opstår der selvfølgelig med det samme et stort ønske om at rette fejlen, hvilket dog kun lader sig gøre, hvis skatteansættelsen for det indkomstår, hvori fejlen er begået, ikke er forældet.
 

Genoptagelsesreglerne på skatteområdet

En skatteansættelse kan begæres genoptaget frem til og med 1. maj i det fjerde indkomstår efter udløbet af det pågældende indkomstår. Frem til 1. maj 2019 er indkomståret 2015 derfor det ældste indkomstår, der kan ændres. Derefter er det 2016. 

Opdager du en fejl i din skatteansættelse inden for de år, som ikke er forældet, rettes fejlen uden problemer. Værre stiller det sig, hvis fejlen rækker tilbage til år, som er forældet. Her kan der kun ske genoptagelse, hvis der foreligger ”særlige omstændigheder”, og det er kun sjældent tilfældet. Praksis er benhård, hvilket kan illustreres med en nylig kendelse fra Landsskatteretten.
 

Det kostede så lige næsten 91.000 kr.

Sagen handlede om en forfatter, der ligesom andre kunstnere ofte har meget svingende indkomster og derfor har mulighed for at nøjes med at betale en foreløbig skat af en del af deres indkomst mod at parkere nettoindkomsten på en bankkonto. Når der efterfølgende hæves på kontoen, skal kunstneren ikke bare beskattes af det hævede beløb, men af hele det bruttobeløb, som blev parkeret. Til gengæld godskrives kunstneren ved skatteberegningen for den skat, der i første omgang blev betalt af beløbet. 

Det sidste – godskrivningen af den oprindeligt betalte skat – forudsætter imidlertid, at forfatteren udfylder et særligt skema, hvilket hun i den konkrete sag ikke gjorde, da hun i 2010 hævede et tidligere opsparet beløb. Hun opdagede først fejlen i 2016, hvor skatteansættelsen for 2010 var forældet. Og selvom det ikke godskrevne skattebeløb udgjorde hele 90.900 kr. – og marginalskatten af indkomsten derfor nok endte på svimlende 86 % – fandt Landsskatteretten ikke, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at der var grundlag for genoptagelse, blandt andet fordi hun ved en kontrol af sin egen årsopgørelse kunne have opdaget fejlen. Se kendelsen her.
 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.