Den skattefrie seniorpræmie hæves markant - formentlig

De, der er født først på året i 1954, kommer til at træffe beslutning om forlængelse af deres tid på arbejdsmarkedet uden med sikkerhed at vide, om de i givet fald vil blive præmieret med en højere skattefri seniorpræmie.

Mindre end to måneder efter vedtagelsen af loven om en skattefri seniorpræmie til dem, der tager et ekstra år på arbejdsmarkedet efter, at de når folkepensionsalderen, er der nu angiveligt bred enighed om ikke bare at hæve den markant, men også at lade den gælde i to år. Læs om de gældende regler i denne artikel fra Depechen 2019, nr. 3.


Den politiske aftale om seniorpension 

I den nylige aftale mellem regeringen, DF og Radikale Venstre er det anført, at parterne er enige om, at den skattefrie seniorpræmie for de første 12 måneder skal hæves fra 30.000 kr. til 42.000 kr., og at der skal indføres en skattefri præmie på 25.000 kr. for at arbejde yderligere ét år (13 – 24 måneder efter folkepensionsalderen). Dermed kan den samlede skattefrie præmie nå op på 67.000 kr. Det svarer til en skattepligtig løn på ca. 154.000 kr. for en topskattebetaler og ca. 110.000 kr. for de fleste andre.

Ændringerne nåede ikke at blive udmøntet i et lovforslag inden udskrivelsen af folketingsvalget, og de forudsætter derfor, at der også efter valget vil være flertal for disse. Dette er dog overvejende sandsynligt. Dels fordi næsten alle folketingets partier stemte for de gældende regler. Dels fordi de første udmeldinger fra Socialdemokratiet tyder på, at de tilslutter sig aftalen på dette punkt.

Den politiske aftale rummer ingen information om, hvem de ændrede regler skal gælde for, og hvornår de skal træde i kraft. Vi anser det dog for overvejende sandsynligt, at de, ligesom de gældende regler, får virkning for personer født i 1954 eller senere, og at de får tilbagevirkende kraft til 1. august 2019, hvor personer født i januar 1954 opnår ret til folkepension og dermed begynder den periode, hvor de skal opfylde kravet om at arbejde mindst 30 timer om ugen for at få udbetalt den skattefrie præmie. Udbetalingen af præmierne begynder nemlig under alle omstændigheder først i slutningen af 2020, hvilket giver god tid til lovbehandlingen til efteråret.


20 % af en årgang forventes at modtage præmien

Af den politiske aftale fremgår, at ca. 12.000 personer forventes at tage imod tilbuddet om den forhøjede præmie på 42.000 kr. for at arbejde det første år efter at have nået folkepensionsalderen. Dette svarer i første omgang til 20 % af en årgang, idet der formentligt lever og bor omkring 60.000 personer født i 1954 her i landet.  Blandt dem, der tager imod tilbuddet, vil der nok være en pæn del selvstændige og hovedaktionærer, da mange af disse ofte arbejder i flere år efter, at de når folkepensionsalderen.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.