Virksomhedernes energiafgifter i 2019

De fleste energiafgifter stiger i 2019 – om end ikke ret meget – men det gør den godtgørelse, som momsregistrerede virksomheder kan opnå, også. Her får du en oversigt over både afgifter og godtgørelsessatser.

De væsentligste af de nye satser kan i skemaform vises således:

Energiart

Enhed

Afgift 2018

Afgift 2019

Godtgørelse 2019

Naturgas

Øre/m3

219,9

222,5

91,99 %

Fuelolie

Øre/l

225,7

228,4

91,99 %

Stenkul

Kr./t

1.555

1.573

91,99 %

Gas- og dieselolie

Øre/l

199,2

201,6

91,99 %

Elektricitet

Øre/kWh

91,4

88,4**

Proces: 88,0 øre

Rumvarme: 62,5 øre*

*Godtgørelsen gælder for el, der anvendes til rumvarme samt til varmt vand og til komfortkøling. **Satsen for 2019 er nedsat ved en netop vedtaget lovændring.

Der gælder særlige regler for godtgørelse for virksomheder indenfor landbruget og for virksomheder med særlige produktionsformer.

De nye godtgørelsessatser finder anvendelse for indkøb, der leveres og faktureres efter 1. januar 2019. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne hurtigst muligt får tilrettet deres systemer, således at der tages højde for ændringerne.

Med hensyn til godtgørelse af afgift på elektricitet, der anvendes til rumvarme, varmt vand og til airconditionanlæg, findes der tre metoder til at opgøre den mængde elektricitet, der anvendes til dette formål. 

Enten kan den opgøres som den faktiske mængde elektricitet, således som denne fremgår af separate målere. Eller som den fremstillede mængde varme opgjort efter målet og ganget med 1,1. Endelig kan forbruget også opgøres efter aggregaternes installerede effekt multipliceret med 350 timer pr. måned. De tre metoder fremgår af elafgiftsloven, og loven giver ikke mulighed for andre opgørelsesformer. Det viser en ny afgørelse fra Landsskatteretten.

Autoriseret bilforhandler fik en efterregning på 272.743 kr. 

Sagen handlede om en bilforhandler med syv forretningssteder. På hvert af disse steder blev der brugt elektricitet til rumvarme, til opvarmning af vand og til aircondition, men der var ikke opsat separate målere på de hertil anvendte aggregater.

Skattemyndighederne opgjorde herefter forbruget efter den i loven foreskrevne metode tre. Det vil sige som aggregaternes effekt multipliceret med 350 time pr. måned og afkrævede på dette grundlag et beløb på 272.743 kr. i form af for meget godtgjort afgift for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2014. I gennemsnit små 91.000 kr. pr. år.

For Landsskatteretten gjorde virksomheden gældende, at den af skattemyndighederne anvendte opgørelsesmetode førte til et helt uantageligt resultat. Virksomheden henviste i denne forbindelse til udtalelse fra en energikonsulent og til egne efterfølgende målinger, idet virksomheden efterfølgende havde opsat separate elmålere.

Landsskatteretten stadfæstede imidlertid afgørelsen. Det skete med henvisning til, at loven ikke tillader andre opgørelsesmåder end den af myndighederne anvendte.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.