Tilbagebetaling af ejendomsskat: Fest i provinsen i 2021

Forsinkelsen af de nye vurderinger betyder, at mange husejere kommer til at betale for meget i ejendomsskat i to år mere end oprindeligt forudsat. Derfor vokser det beløb, som de kan se frem til at få tilbagebetalt, naturligvis også.
 
Skatteministeren har nu fremsat det lovforslag, der skal udmønte beslutningen om at udskyde udsendelsen af de nye ejendomsvurderinger. For ejerboliger bliver de nye vurderinger nu først udsendt successivt fra den 1. juli 2020. De vil blive lagt til grund ved beregningen af ejendomsværdiskat for samme år og for grundskyld i 2021.

For erhvervsejendomme, herunder andelsboliger, vil de nye vurderinger blive udsendt i forlængelse af udsendelsen af vurderingerne for ejerboliger. I lovforslaget anføres dog, at tidsplanen for vurdering af erhvervsejendommene er forbundet med usikkerhed. Det er derfor ikke sikkert, at vi har set den sidste udskydelse endnu. Lykkes det at komme i mål til tiden, vil de nye vurderinger for erhvervsejendomme blive lagt til grund ved beregning af grundskyld og dækningsafgift i 2022.

Konsekvenser for tilbagebetalingsordningen

For de ejere, hvis ejendomme p.t. er vurderet for højt, betyder udsættelsen, at de kommer til at betale grundskyld og ejendomsværdiskat af for høje værdier i 2 år mere end oprindeligt forudsat. Dermed vil den tilbagebetaling, som de kan se frem til, også vokse. 

Ligesom ved udsendelsen af vurderingerne vil også tilbagebetalingen af for meget betalt ejendomsskat ske successivt. Nemlig i takt med at klagefristen på 3 måneder for de nye vurderinger passeres. Langt de fleste vil derfor nok få pengene udbetalt i løbet af 2021. Dem, der vælger at klage, må vente til deres klagesag er endelig afgjort.

Oprindeligt var det forventet, at der skulle tilbagebetales 13,3 mia. kr. inklusive rentegodtgørelse, hvoraf de 9,1 mia. kr. skulle gå til 730.000 ejere af ejerboliger, mens restbeløbet på 4,2 mia. kr. skulle gå til ejere af erhvervsejendomme. 

Nu forventes det, at der vil skulle udbetales 15,5 mia. kr. (2019-niveau). Beløbet, der er fordelt med 10,6 mia. kr. til ejerboligejere og 4,9 mia. kr. til ejere af erhvervsejendomme, nærmer sig således niveauet for den årlige april-udbetaling af overskydende skat til lønmodtagere, der i år udgjorde 16,7 mia. kr. Dermed kan 2021 gå hen og blive lidt af et privatøkonomisk festår for mange familier i provinsen.

I forslaget til den nye ejendomsvurderingslov blev det som eksempler oplyst, at ejeren af et billigt hus i Vordingborg ville kunne se frem til at få tilbagebetalt ejendomsskat med et beløb på over 25.000 kr., mens ejeren af et typisk hus i Struer kunne forvente en udbetaling på knap 17.000 kr. Nu bliver beløbene en pæn del større.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.