Pas på med nye aktiviteter i gamle K/S’er, I/S’er og P/S’er

Lynindgrebet sidste år mod 10-mandsprojekter havde som udgangspunkt kun betydning for deltagere i nye K/S’er m.fl. Deltagere i gamle selskaber kan dog også blive ramt, hvis aktiviteterne i dette udvides.

Den 14. december 2016 fremsatte skatteministeren meget pludseligt et lovforslag, der med et betød, at fysiske personer, der er passive deltagere i skattemæssigt transparente selskaber, ikke længere kan modregne underskud af sådanne aktiviteter i anden indkomst, men kun kan fremføre dem til modregning i senere overskud i samme virksomhed.

Ved skattemæssigt transparente selskaber forstås ikke bare kommanditselskaber, som i en lang årrække var den foretrukne selskabsform for næsten alle anpartsprojekter – de såkaldte 10-mandsprojekter – men også interessentskaber og partnerselskaber. Det vil sige selskaber, som ikke er selvstændigt skattepligtige, men hvor deltageren beskattes af hver deres andel af selskabets skattemæssige resultat.

Ændringen fik virkning fra den 12. maj 2017 og medførte et brat stop i etableringen af nye 10-mandsprojekter omkring udlejningsejendomme og solcelleparker i ind- og udland.

Ny aktivitet i gamle selskaber

Deltagere i gamle selskaber kan dog også blive ramt. Af ikrafttrædelsesbestemmelsen for de nye regler fremgår således, at disse også gælder for deltagere, der har købt deres andele inden den 12. maj 2017, hvis selskabet efterfølgende anskaffer sig aktiver eller overtager en anden virksomhed, uden at dette er nødvendigt for virksomhedens fortsatte drift.

Hvis et gammelt kommanditselskab sælger en udlejningsejendom, der er anskaffet for år tilbage, og køber sig en ny, bliver deltagerne omfattet af de nye regler, selvom de har købt deres andele længe inden den 12. maj 2017. Det samme gælder, hvis selskabet ikke sælger den gamle ejendom, men blot supplere denne med yderligere en ejendom eller foretager til- eller ombygning af den gamle ejendom.

Ikke nødvendigvis kun negativt

Det afhænger af de konkrete omstændigheder, hvorvidt det skattemæssigt er en fordel eller en ulempe for deltagerne i et gammelt selskab, hvis dette udvider eller omlægger sine aktiviteter.

Hvis den gamle aktivitet bevares og giver overskud, og en ny aktivitet giver underskud i startfasen, kan det faktisk være en fordel at lade det gamle selskab starte en ny aktivitet, da det kun er det skattemæssige nettounderskud i selskabet, som ikke kan modregnes i anden indkomst.

Hvis den gamle aktivitet fortsat giver et skattemæssigt underskud, vil det derimod være en ulempe, idet underskuddet af både gamle og nye aktiviteter herved bliver omfattet af de nye regler. I så fald bør det overvejes at placere de nye aktiviteter i et særskilt selskab. 

Det er ikke muligt præcist at sige, hvor meget eller lidt der skal til, for at et gammelt selskab kan siges at have ændret (udvidet) sine aktiviteter i et sådant omfang, at det bliver omfattet af de nye regler. 

Ud fra bemærkningerne i lovforslaget skal der dog næppe meget til. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på reglerne ved ændring af aktiviteterne i gamle selskaber.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.