Momsspørgsmål ved etablering af varelagre i udlandet

Et lager i udlandet kan enten etableres som et såkaldt Call-off Stock eller som et konsignationslager. Sidstnævnte type vil almindeligvis betyde, at den danske virksomhed skal momsregistreres i det land, hvor lageret befinder sig. 

Ikke så få danske eksportvirksomheder har etableret varelagre i udlandet. Enten fordi deres kunder har ønsket dette, eller fordi det logistisk er hensigtsmæssigt. Sådan lagre etableres enten som et Call-off Stock eller som et konsignationslager. I begge tilfælde bevarer den danske virksomhed ejendomsretten til varerne, indtil de udtages fra lageret.

Et Call-off Stock er et lager, som kun en enkelt kunde har adgang til. Det kan være placeret enten hos kunden eller hos tredjemand, men kunden har kontrol over lageret, og kan tage af beholdningen, når han har brug for det, og skal kunne dokumentere bevægelserne på dette. Fakturering sker, når der har været et træk på lageret.

Et konsignationslager er et lager, som flere kunder har adgang til, men hvor det er ejeren, der skal kunne dokumentere bevægelserne på dette. Også her sker der fakturering i takt med, at der trækkes på lageret.

Momsregistrering

De momsmæssige konsekvenser ved at etablere et lager i udlandet varierer fra land til land, men en del lande har nogenlunde samme regler. 

Ved etablering af et lager i et andet EU-land er udgangspunktet, at den danske virksomhed – uanset hvilken lagertype, der vælges – skal momsregistreres i det land, hvor lageret etableres og skal betale erhvervelsesmoms af varerne i dette. Denne kan som oftest fratrækkes på momsangivelsen i samme land.

Når den udenlandske kunde henter varer på lageret, anses dette herefter for en indenlandsk levering. Det betyder, at den danske virksomhed skal udstede en faktura til kunden med det pågældende lands momssats for de varer, der er trukket på lageret.

Visse lande – dog ikke Danmark – har imidlertid indført regler, der betyder, at sælger ikke altid behøver at lade sig momsregistrere i udlandet. Nedenfor gennemgår vi reglerne for enkelte lande for at illustrere de ganske store forskelle.

Tyskland og England

I begge disse lande skal sælgeren ikke momsregistreres, hvis det etablerede lager er af typen Call-off Stock. Varebevægelsen anses i så fald for et EU-varesalg direkte til kunden og kan derfor ske uden dansk moms. Kunden skal i stedet afregne erhvervelsesmoms af varerne. I Tyskland er der tale om en relativt ny praksis. Det er derfor ikke helt klart, hvilke krav myndighederne her præcist stiller, for at der ikke skal ske momsregistrering. 

Holland

I Holland gælder forenklingen både for Call-off Stocks og konsignationslagre.

Norge

Alle varer skal gennemgå en toldbehandling for at komme ind i Norge, og den danske virksomhed vil skulle betale importmoms i denne forbindelse. Kun hvis slutkunden angives som importør, kan momsregistrering undgås.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.