Momsnyt for husejere med ældre solceller/vindmøller

Ejere af små solcelleanlæg eller husstandsvindmøller, der er omfattet af gruppe 6, det vil sige med nettoafregning af el på årsbasis, har mulighed for at få momspenge tilbage med tilbagevirkende kraft til 2012.

SKAT har udsendt et udkast til et styresignal, der er rettet mod ejere af små solcelleanlæg og husstandsvindmøller, der er placeret i forbindelse med en beboelse. Anlæg og vindmøller, der skal tilvejebringe husstandens samlede elforbrug og som er tilsluttet nettet senest den 19. november 2012.

I styresignalet giver SKAT visse af disse ejere mulighed for at blive momsregistreret med tilbagevirkende kraft eller – hvis de allerede er momsregistreret – mulighed for genoptagelse og nedsættelse af deres momstilsvar.

Momsregistrering

Muligheden for momsregistrering med tilbagevirkende kraft gives til de ejere, der på deres anlæg/vindmøller producerer mindre el, end de selv forbruger. De er hidtil blevet nægtet momsregistrering, hvilket EU-domstolen har kendt ulovligt. De kan derfor nu – hvis de ønsker det – blive momsregistreret tilbage til 2012. Også selvom deres årlige omsætning ikke overstiger den normale grænse for momsregistrering på 50.000 kr. Genoptagelse kan helt præcist ske tilbage til afgiftsperioder, der er påbegyndt, men endnu ikke afsluttet den 1. december dette år. Er anlægget købt i tidligere momsperioder, vil det næppe være en fordel at søge om momsregistrering. 

Udtagningsmoms af eget forbrug

Ejere af anlæg/vindmøller, der allerede er momsregistrerede, har efter reglerne skullet beregne såkaldt udtagningsmoms af den elektricitet, der har kunnet henføres til privatsfæren som et direkte egetforbrug.

Den moms er blevet beregnet på grundlag af en kalkuleret fremstillingspris. I forhold til denne har SKAT hidtil krævet, at afskrivninger på anlægget/vindmøllen skulle indgå med en fast afskrivningsperiode på 5 år, hvilket Landsskatteretten har tilsidesat. Ejere, der har brugt denne praksis, får nu mulighed for omregning af deres udtagningsmoms og kan i denne forbindelse lade afskrivningerne indgå med et lavere beløb. Nemlig efter den faktiske leve- og brugstid. Der kan ske genoptagelse af momsafregninger tilbage til 2012 – nemlig for afgiftsperioder, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet den 1. april dette år.

Moms af elektricitet lagret på nettet

Ejere af anlæg/vindmøller, der allerede er momsregistreret, og har haft oplagret elektricitet på nettet, har hidtil skullet betale udtagningsmoms af denne del af deres produktion, også selvom de ikke har fået penge fra elselskabet for denne. Heller ikke dette har der været hjemmel til at kræve. I stedet skal der beregnes såkaldt ”byttemoms”. De berørte ejere kan derfor også her få genoptaget deres momsafregninger tilbage til 2012. I dette tilfælde for afgiftsperioder, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet den 1. december 2012.

Kommentar

Styresignalet har betydning for ikke så få ejere af ældre solcelleanlæg henholdsvis husstandsvindmøller, men da en genoptagelse også kan få skattemæssige konsekvenser, vil det nok være svært for de fleste at vurdere, om genoptagelse rent faktisk kan betale sig.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.