Moms ved salg til private i andre lande

Danske netbutikker, der sælger til forbrugere i andre lande, vil ofte skulle momsregistreres i disse. Det er administrativt besværligt, men ikke nødvendigvis en ulempe, fordi de ellers skal lægge dansk moms på regningen.

Danske virksomheder, der sælger til virksomheder i andre lande – såkaldt B2B-salg – vil normalt altid kunne sælge uden dansk moms og uden momsregistrering i køberens hjemland, hvis blot visse formkrav er opfyldt. Det gælder, uanset om kunden er hjemmehørende i et andet EU-lande eller udenfor EU.

Anderledes forholder det sig ved salg til forbrugere – såkaldt B2C-salg. Eller fjernsalg som det kaldes i momsmæssig henseende. Her er udgangspunktet, når det gælder salg til andre EU-lande, at der altid skal faktureres med dansk moms, med mindre salget til det enkelte land får et sådant omfang, at der indtræder pligt til momsregistrering i dette land. Salg til lande udenfor EU kan normalt ske uden dansk moms, men også her kan der være tilfælde, hvor lokal momsregistrering er nødvendig.

Fjernsalg omfatter de tilfælde, hvor en vare sælges fra Danmark til en forbruger i et andet land, og hvor varerne direkte eller indirekte sendes eller transporteres af sælgeren eller på dennes vegne til en køber, der ikke er momsregistreret. Dette vil typisk være tilfældet for internetbutikker og postordrebutikker, men også andre virksomheder, der sender varer til forbrugere i andre lande, er omfattet af disse regler. 

Registreringsgrænser

Grænserne for, hvor meget der kan sælges i de enkelte lande, uden at der indtræder pligt til lokal momsregistrering, varierer meget. Selv indenfor EU. Nedenfor er vist en oversigt over grænserne – der gælder for salg på årsbasis - i nogle af de lande, som danske virksomheder ofte sælger til: 

Land

Registreringsgrænse

Beløb i DKK (ca.)

Normal momssats

Belgien

         35.000 EUR

     261.000 DKK

21 %

England

        70.000 GBP

     596.000 DKK

20 %

Holland

       100.000 EUR

     745.000 DKK

21 %

Norge

        50.000 NOK

       38.000 DKK

25 %

Sverige

        320.000 SEK

     229.000 DKK

25 %

Tyskland

       100.000 EUR

     745.000 DKK

19 %

Ved salg til Norge gælder det særlige, at parterne kan aftale, at forbrugeren selv står som importør. I så fald skal den danske virksomhed ikke momsregistrerres i Norge, selvom beløbsgrænsen overskrides, idet køberen selv har ansvar for betaling af moms mv.

Fordele og ulemper

For en mindre dansk virksomhed kan det synes besværligt at skulle lade sig momsregistrere i et andet land, men i virkeligheden er det ikke så tungt. Vi hjælper ofte med den slags via vores BDO-kolleger i udlandet. Dem har vi omkring 73.000 af. De er fordelt på ca. 1.500 kontorer i 160 lande.

Og når først momsregistreringen er på plads, kan den i mange tilfælde vendes til en fordel, fordi langt de fleste lande har en lavere momssats end den danske. I de tilfælde, hvor den lokale momssats matcher den danske, kan det måske være fristende at undlade en lokal momsregistrering. Dette kan imidlertid ikke anbefales, da alle lande kontrollerer, om udenlandske netbutikker er korrekt registreret for moms.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.