Moms når danske virksomheder laver montagearbejde i Norge

Når danske virksomheder udfører montagearbejde i Norge, vil de skulle momsregistreres dér. Og leverer de selv de varer, som de monterer, skal der tit også moms på vareleverancen. Reglerne håndhæves med hård hånd.

Når en udenlandsk virksomhed sender medarbejdere til Danmark for at installere eller montere en maskine eller et anlæg, skal denne ikke momsregistreres hér, da forholdet er omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt. Det betyder, at den danske virksomhed (køberen) skal betale erhvervelsesmoms af ydelsen.

Når danske virksomheder sender medarbejdere til Norge for at udføre et tilsvarende arbejde, er det helt modsat. Her skal den danske virksomhed momsregistreres i Norge, hvis værdien af opgaven overstiger et beløb på 50.000 NOK, fordi Norge ikke har omvendt betalingspligt på montagearbejder.

Ikke kun moms på montagen

Den norske momspligt omfatter ikke nødvendigvis kun montagearbejdet.

Hvis en dansk virksomhed sælger et anlæg mv. til en norsk kunde og også forestår monteringen af dette i Norge, udstrækkes momspligten ofte til også at gælde selve vareleverancen. Det betyder, at faktureringen af såvel denne som af montagearbejdet skal ske via det norske momsnummer og med tillæg af norsk moms. 

Problemstillingen kan illustreres med en dom fra marts 2017 fra Oslo Tingsret. Sagen handlede om et i Holland hjemmehørende selskab, der leverede og monterede interiørløsninger til norske restauranter og barer mv. Da der var tale om én samlet leverance, fastslog retten, at der skulle betales norsk moms af værdien af både varerne og af montagearbejdet.

For god ordens skyld tilføjes, at det er montagearbejdet, der udløser momspligten for begge dele. Udenlandske virksomheder, der sælger varer til norske kunder, men som ikke er ansvarlig for installering eller montering i Norge, skal ikke betale norsk moms.

Klækkelige bøder oveni

De norske skattemyndigheder fører en ganske streng linje overfor udenlandske virksomheder og kan rejse krav om betaling af norsk moms hele 10 år tilbage i tid. Og de rejser ofte også krav om betaling af tillægsafgift (bøde) på op til 3 gange den moms, der ikke er betalt. Det skete fx i forhold til den ovenfor omtalte hollandske virksomhed. 

Indfortoldning af varer i Norge

Også på andre områder kan salg til Norge give momsudfordringer. Vi ser således jævnligt tilfælde, hvor danske virksomheder lader en norsk kunde indfortolde varer købt i Danmark. Det er imidlertid ikke hensigtsmæssigt, hvis ejerskabet til varerne først overgår, når monteringen er tilendebragt. Er dette tilfældet, kan kunden nemlig ikke få fradrag for importmomsen, da dette forudsætter ejerskab på fortoldningstidspunktet.

Registrering af danske medarbejdere i Norge

Danske virksomheder, der sender medarbejdere på montagearbejde mv. i Norge, skal i øvrigt være opmærksomme på, at medarbejderne skal registreres hos de norske myndigheder inden opstart af arbejdet.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.