Moms af virksomhedens udgifter til julefrokoster og julegaver

Det har momsmæssig betydning, om julefrokosten holdes i firmaets egne lokaler eller ude i byen. Det samme gælder juletræsfesten for de ansatte og deres familier. Moms af udgifter til julegaver kan kun fradrages i få tilfælde.

December måned er traditionelt set fyldt med spørgsmål om den momsmæssige behandling af virksomheders udgifter til julegaver, julefrokoster og juletræsfester, og det er ikke svært at forstå. Reglerne er nemlig ganske komplicerede og derfor svære at huske.

Julefrokoster

Moms af udgifter til en julefrokost, der afholdes i virksomhedens egne lokaler, kan ikke fradrages i momsregnskabet. Hvis der til lejligheden lejes service, borde og stole ude i byen, kan momsen af disse udgifter dog fradrages fuldt ud.

Hvis julefrokosten afholdes på en restaurant eller lignende, kan der foretages fradrag for 1/4 af momsen. Dette gælder også, selvom medarbejdernes ægtefæller deltager.

Hvad enten julefrokosten afholdes i egne lokaler eller ude i byen, kan momsen af udgifter til musik og underholdning ikke fradrages. 

Hvis virksomheden sørger for bustransport til og fra det sted, hvor julefrokosten holdes, kan momsen af busregningen fradrages fuldt ud. 

Juletræsfester

Her gælder der samme regler, som for julefrokoster. Holdes arrangementet i egne lokaler, kan ingen del af momsen således fradrages. Holdes juletræsfesten for de ansatte og deres familier derimod ude i byen, kan 1/4 af momsen fradrages. 

Moms af udgifter til gaver til børnene samt til underholdning i form af en julemand og/eller et juleorkester kan ikke fradrages.

Julegaver til personalet

Moms af udgifter til julegaver til virksomhedens medarbejdere kan ikke fradrages i momsregnskabet.

Julegaver til kunder og forretningsforbindelser

Den momsmæssige behandling af udgifter til sådanne gaver afhænger af, om disse kan anses for reklamegaver, eller om de skal anses for repræsentation. Er der tale om reklame, kan hele momsen fradrages. Er der tale om repræsentation, kan ingen del af momsen fradrages. Hvorvidt der er tale om det ene eller det andet afgøres ud fra gavens art og kostpris. 

Hvis gaven ikke kan spises eller drikkes, og ikke koster over 100 kr. eksklusive moms, er der tale om reklame, hvis ellers gaven udstyres med logo og/eller firmanavn og i øvrigt er indkøbt i et større antal. Er disse betingelser ikke opfyldt, er der tale om repræsentation uden momsfradrag.

På grund af den lave beløbsgrænse – som har været gældende i mere end 30 år og ikke reguleres med prisudviklingen – er det ikke mange gavetyper, der kan anses for reklame. Bedste bud er nok gammeldags kalendere, musemåtter og kuglepenne. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.