Mange udenlandsdanskere vil nok købe sommerhus inden 1. juli

De danskere, som er bosiddende i fx Dubai eller Monaco, men som ejer en dansk ejerlejlighed uden bopælspligt, vil med fordel kunne udskifte lejligheden med et sommerhus. Så undgår de fuld dansk skattepligt fra 2019.

De nye danske skattepligtsregler, der forventes vedtaget inden sommerferien, vil betyde, at de nuværende meget skønsprægede regler bliver afløst af mere enkle og letforståelige regler.

Fra 1. januar 2019 vil udenlandsdanskere, der råder over en bolig her i landet, således blive fuldt skattepligtige hertil, hvis de opholder sig her i mere end 90 dage indenfor en periode på 12 måneder. Det er fremover uden betydning, om opholdet her sker af arbejds- eller feriemæssige årsager eller en kombination.

For udenlandsdanskere i fx Sverige, Norge, Tyskland og USA, som er undergivet fuld skattepligt der, vil de nye regler ikke få nogen betydning, da de som følge af de pågældende landes skatteaftaler med Danmark i praksis kun vil kunne beskattes her i landet af indkomst fra Danmark.

Danskere bosat i nul- og lavskattelande

De nye regler vil derimod kunne få væsentlig negativ betydning for danskere, der til daglig er bosat i et nul- eller lavskatteland, men som også råder over en helårsbolig eller et sommerhus, der er helårsanvendeligt, i Danmark.

Dette skyldes, at de i deres bopælsland typisk ikke beskattes af deres fulde indkomst. Dette vil Danmark kunne gøre, når de nye regler træder i kraft til nytår.

Nul- og lavskattelande omfatter i første række fx Dubai, Qatar og andre oliestater samt Monaco, Lichtenstein, Andorra og andre lande, hvor det ikke er muligt at få en bopælsattest, fordi den lokale beskatning ikke er baseret på det såkaldte globalindkomstprincip. 

Det er uvist, hvorvidt udenlandsdanskere i Italien og Portugal kan blive berørt, hvis de er undergivet særlige regler for ”new residents”. Det samme gælder for danskere, der er bosat i England, og som dér kun beskattes af den indkomst, som de indfører hertil, og for danskere bosat på kanaløerne Guernsey og Jersey. 

Overgangsregel

I udkastet til lovforslag lægges der op til en overgangsregel for danskere i nul- og lavskattelande. Disse vil ikke blive ramt af fuld dansk skattepligt, hvis deres bolig i Danmark pr. 1. juli 2018 kun består af et sommerhus eller sommerhusejerlejlighed, og de i øvrigt ikke opholder sig her i over 90 dage indenfor en periode på 12 måneder.

Overgangsreglen kommer ikke til at gælde for indehavere af ejerlejligheder uden bopælspligt, idet disse ikke sidestilles med sommerhuse. Mange ejerlejlighedsejere vil derfor nok overveje at sælge deres lejlighed inden 1. juli og i stedet købe sig et sommerhus inden denne dato.

Konsekvensen af fuld dansk skattepligt

Den fulde danske skattepligt vil for de berørte udenlandsdanskere i Dubai mv. betyde, at de i Danmark vil kunne afkræves skat af deres globale indkomst samt ejendomsværdiskat af alle deres ejendomme. Altså også af ejendomme, der er beliggende udenfor Danmark. Endvidere vil Danmark kunne beskatte afkast af alle former for opsparing samt opkræve pensionsafkastskat (PAL).

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.