Køb af smykker under ferien i udlandet kan give momssmæk

Hvis man under en forretnings- eller ferierejse til et land udenfor EU køber varer med hjem, venter der i princippet altid en regning i lufthavnen, hvis der er købt for mere end 3.250 kr. Det overrasker mange.

De fleste ved godt, at det kan udløse en regning fra SKAT i form af told og moms, hvis man køber varer på nettet, og får dem leveret fra et land udenfor EU, herunder at man ikke kan undgå betaling af regningen, fordi beløbet opkræves af transportøren. Se eventuelt nærmere herom i denne artikel fra Depechen 2017, nr. 24.

Køb under rejser til udlandet

Når det gælder varer, der fysisk bringes med hjem fra en forretnings- eller ferierejse i udlandet, er det de såkaldte rejsegodsregler, som finder anvendelse. De er en del lempeligere end ved køb på nettet. Til gengæld er der ikke ret mange, som kender til dem. 

Efter rejsegodsreglerne skal der betales moms og/eller told, hvis der ved indrejse medbringes varer, der er købt i et land udenfor EU, og værdien af varerne overstiger en beløbsgrænse, der er afhængig af, hvordan indrejsen sker.

Ved indrejse med fly eller skib er grænsen 3.250 kr. Ved indrejse i bil, bus eller tog er grænsen 2.250 kr. I begge tilfælde gælder der tillige restriktioner i forhold til mængden af varer i form af blandt andet cigaretter, vin og spiritus. Det er endvidere en betingelse, at varerne er til personligt (privat) brug, og at de medbringes i den indskrevne bagage eller på den rejsende.

Smykkesagerne

Landsskatteretten har for nylig offentliggjort en håndfuld afgørelser om forskellige personer, der ved indrejse til Danmark alle havde medbragt primært smykker, men også andre varer, der var købt i lande udenfor EU. 

Den ene sag handlede om en kvinde, der ved indrejse fra Dubai blev udtaget til kontrol efter at være gået gennem den grønne kanal i lufthavnen. Kontrollen viste, at hun i sin håndbagage medbragte tre halssmykker, to fingerringe, to sæt ørestikker og en armring. Langt det meste var købt i Dubai og havde ifølge en kvittering en samlet værdi på 58.127 kr. I sin afgørelse fastslog Landsskatteretten, at det var med rette, at kvinden var afkrævet told med 1.453 kr. og moms med 14.895 kr., i alt 16.348 kr. 

Det fremgår ikke af afgørelsen, hvorvidt kvinden tillige blev afkrævet en bøde, men dette er ikke usandsynligt. Når et køb i udlandet ikke anmeldes ved indrejse, anses det nemlig for smugleri og straffes – når der er tale om smykker og andre højtbeskattede varer – med en bøde på én (ved grov uagtsomhed) eller to (ved forsæt) gange den uddragne told/moms. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.