I 2019 kommer topskattegrænsen over 500.000 kr.

Kun personer med en gennemsnitlig månedsløn på over 46.500 kr. før bruttoskat (arbejdsmarkedsbidrag) skal betale topskat i 2019, fordi topskattegrænsen hæves fra 498.900 kr. til 513.400 kr. 

Det er lidt af en milepæl, som topskattegrænsen passerer, når den til næste år for første gang kommer over en halv million kroner. 

Stigningen på de 14.500 kr. er en konsekvens af den årlige procentregulering af beløbsgrænserne i skattelovgivningen i kombination med indfasningen af det løft af topskattegrænsen, der blev aftalt ved den i 2012 vedtagne skattereform. Det højere loft giver en skattelettelse i 2019 på 2.175 kr. til dem, der allerede nu ligger over den nye grænse.

Det maksimale beskæftigelsesfradrag stiger i 2019 med 2.900 kr. til 37.200 kr., mens det maksimale jobfradrag hæves med 700 kr. til 2.100 kr. Den samlede stigning på 3.600 kr. giver isoleret set en skattelettelse på små 950 kr.


Lidt ekstra til de rejsende

Lønmodtagere, der rejser meget, kan se frem til et lille løft i satserne for skattefrie godtgørelser.

Kostsatsen hæves med 9 kr. til 509 kr. pr. døgn, mens logisatsen stiger med 5 kr. til 219 kr. pr. døgn. Den særlige 25 %-godtgørelse til dem, der får dækket deres kostudgifter efter regning, kommer i 2019 til at lyde på 127,25 kr. pr. hele døgn.

For rejsende lønmodtagere, der ikke modtager skattefrie godtgørelser, men som i stedet foretager fradrag for rejseudgifter på årsopgørelsen, stiger det maksimale fradrag i 2019 med 600 kr. til 28.000 kr.


Gaver

De gavmilde kan se frem til, at grænsen for det maksimale fradrag for gaver til Kræftens Bekæmpelse og andre almenvelgørende institutioner hæves med 400 kr. til 16.300 kr.

Grænsen for afgiftsfrie gaver til børn og børnebørn m.fl. hæves med 1.400 kr. til 65.700 kr. og med 500 kr. til 23.000 kr. for gaver til svigerbørn.

Grænsen for skattefrie julegaver fra arbejdsgiveren hæves heller ikke i 2019 og vil derfor fortsat lyde på 800 kr. Til gengæld hæves bagatelgrænsen for personalegoder i 2019 med 100 kr. til 1.200 kr.


Håndværkerfradrag

Loftet for håndværkerfradrag hæves i 2019 med i alt 300 kr. til 18.300 kr. Stigningen er fordelt med 100 kr. til serviceydelser (rengøring, vinduespolering mv.), hvilket fradrag maksimalt kan udgøre 6.100 kr., og 200 kr. til håndværkerhjælp (istandsættelsesarbejder mv.), hvilket fradrag højst kan udgøre 12.200 kr. 


Fri telefon

Den skattepligtige værdi af fri telefon og internet beskattes i 2019 uændret med et beløb på 2.800 kr. Det er sidste år med beskatning, idet godet bliver skattefrit fra 2020.


Læs en nyere artikel om topskattegrænsen.
 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

 

Har du spørgsmål til artiklen?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.