Håndtering af moms ved varekøb med omvendt betalingspligt

Når virksomheder køber varer med omvendt betalingspligt, betyder det, at de skal starte med at betale salgsmomsen for varen. Men ofte vil køber have fradrag for et tilsvarende beløb som købsmoms.

Ordningen med at lade køber være ansvarlig for beregning og afregning af salgsmomsen – såkaldt omvendt betalingspligt – gælder i første række ved køb af fysiske varer i udlandet. Også indenlandsk varekøb er dog i særlige tilfælde omfattet af reglerne.

Køb fra andre EU-lande

Er omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt, hvis varerne fysisk kommer fra et andet EU-land, og køber er momsregistreret i Danmark. Det er tillige et krav, at enten køber eller sælger betaler for transporten hertil.

Sådanne køb er kendetegnet ved, at køber modtager en faktura uden moms og med påtegning om, at leverancen er fritaget for moms. Købers momsnummer skal fremgå af fakturaen.

Køber skal i sådanne tilfælde beregne og betale salgsmoms (med den danske momssats) af købet og på momsangivelsen oplyse beløbet i feltet ”Moms af varekøb i udlandet”, hvilket felt dækker køb både indenfor og udenfor EU. Derudover skal værdien af varekøbet indberettes i ”Rubrik A-varer”.

Køb fra lande udenfor EU

Hvis der importeres varer fra lande udenfor EU, skal den danske købervirksomhed importørregistreres hos Erhvervsstyrelsen og skal stille sikkerhed for told. Det sidste kan gøres på flere forskellige måder, men de fleste vælger at bruge den ordning, som SKAT tilbyder.

Også ved sådanne køb modtager køber en faktura uden moms, og i dette tilfælde uden påtegning. I stedet modtager køber en importspecifikation, hvor SKAT oplyser den skyldige moms og told, som hviler på varerne.

På momsangivelsen skal momsbeløbet ligesom ved varekøb i andre EU-lande oplyses i feltet ”Moms af varekøb i udlandet”, men købet skal ikke indberettes i ”Rubrik A-varer”.

Indenlandsk varekøb omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt

Gælder kun for en række specifikke varetyper, nemlig for mobiltelefoner, tablets, bærbare computere og spillekonsoller samt for integrerede kredsløbsanordninger, metalskrot, visse typer af guld samt for gas og el, og kun hvis sælgers afsætning i det væsentlige sker til virksomheder og ikke til private.

I disse tilfælde modtager køber en faktura med samme indhold som ved køb i andre EU-lande, og køber skal angive og betale salgsmomsen via sin momsangivelse. Den beregnede salgsmoms skal i disse tilfælde indgå i den almindelige salgsmoms.

Fradrag for købsmoms

Samtidig med beregningen og betalingen af salgsmomsen har køber fradrag for et tilsvarende beløb som købsmoms, hvis der er tale om varer, der skal anvendes til momspligtige formål og ikke er underlagt fradragsbegrænsning. I sådanne tilfælde er der altså tale om et nulsumsspil. Dette betyder dog ikke, at virksomheden kan undlade at beregne og angive momsbeløbet. Er der fx tale om mobiltelefoner, som også bruges privat, kan købet være underlagt en fradragsbegrænsning. Det beregnede momsfradrag – fuldt eller begrænset - indberettes i feltet ”Købsmoms”.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.