Gør klar til årsopgørelsen for 2017 - prøv vores fradragstest

Listen over mulige skattefradrag er ganske lang, men kun få kender dem alle. Nogle fradragstyper er stærkt overvurderede, andre er temmelig undervurderede, og et enkelt er omgærdet af en hel del mystik.

Dagene omkring det tidspunkt på året hvor SKAT åbner for adgangen til at se årsopgørelsen for det seneste år – i år formentlig den 9. marts – er traditionelt set det tidspunkt, hvor danskerne interesserer sig mest for skat i almindelighed og for deres fradragsmuligheder i særdeleshed. 

Frygten for at overse et muligt fradrag – og derved komme til at betale mere i skat end loven kræver – er ganske stor. Snakken går derfor både i de små hjem, på arbejdspladser, i sportshaller og andre steder, hvor de store begivenheder vendes og drejes. 

Den økonomiske betydning af de mulige fradrag er temmelig overvurderet. I de fleste tilfælde giver et skattefradrag på 1.000 kr. nemlig kun en faktisk skattebesparelse på lige over 250 kr., så der skal meget til, før det batter noget. Men lidt har som bekendt også ret, og det er vores klare vurdering, at ganske mange overser mulige fradrag.

Til glæde for dem, som gerne vil sikre sig mest muligt mod at overse relevante skattefradrag, har vi udviklet Fradragstesten, der indeholder de 12 typer af fradrag, som vi skønner kan komme på tale for flest mulige. Testen understøttes i år af små videoer, hvor vi forklarer om reglerne.

Tre eksempler

Blandt de fradragstyper vi har medtaget i Fradragstesten er fradraget for arbejdsværelse i hjemmet. Nok det mest overvurderede fradrag, fordi så mange mener sig berettiget til det, men som kun få opfylder betingelserne for at få.

Det mest undervurderede fradrag er formentlig fradraget for omkostninger ved optagelse af lån med en løbetid på under 2 år. Et fradrag som dem der optager korte kviklån nok kunne have glæde af, men som kun få kender til.

Det mest mystiske af alle fradrag er utvivlsomt det særlige 25 %-fradrag til dem, der har været på rejse for deres arbejdsgiver og som fik dækket deres udgifter til mad og drikke enten efter regning eller med fri kost. Det mystiske består i, at mange finder det svært at tro, at de er berettiget til et fradrag – endda uden nærmere dokumentation - når de netop fik dækket samtlige udgifter. Ikke desto mindre er dette tilfældet. Fradraget er nemlig ment til dækning af udgifter til småfornødenheder. Altså til en kop kaffe, lidt frugt eller et stykke chokolade i lufthavnen eller i toget. Fradraget udgør 121,75 kr. pr. døgn og 5,07 kr. pr. time herudover. Fradraget forudsætter, at rejsen har haft en varighed på mindst 24 timer, og at der ikke var mulighed for at overnatte hjemme.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.