Fri vandscooter – et sjældent personalegode

Gratis brug af andres ejendele beskattes. Det gælder uanset arten. Den skattepligtige værdi fastsættes til det beløb, som det ville have kostet brugeren at leje aktivet til på det fri marked.

For personalegoder i form af fri bil, fri telefon og pc, fri helårsbolig og frit sommerhus – altså de goder, som er mest almindelige – er beskatningsgrundlaget skematiseret og kan derfor opgøres på forhånd.

Men kun fantasien sætter grænser for, hvad man kan forestille sig, at virksomheder kan stille til rådighed for deres medarbejdere. I praksis findes der således blandt andet afgørelser om fri motorcykel og om vederlagsfri benyttelse af malerier og antikviteter. Og nu for nylig har Landsskatteretten offentliggjort en kendelse om de skattemæssige konsekvenser ved at have fri vandscooter.

Historien om autoværkstedet, der købte en vandscooter

Sagen handlede om et selskab, der drev et autoværksted. Den 27. juli 2012 købte selskabet en helt ny vandscooter inklusive nummerplade og trailer for i alt 137.500 kr. inklusive moms. Efter en ejertid på mindre end et år videresolgte selskabet scooteren for 110.000 kr. Altså med et betydeligt tab.

Selskabets hovedanpartshaver erkendte, at han havde brugt vandscooteren til private formål, og at han derfor skulle beskattes af værdien af dette gode. Uenigheden gik på, hvor meget han havde brugt den.

Det var noget uklart, hvor mange timer scooteren havde været i brug. På en reparationsfaktura fra oktober 2012 var timetælleren angivet til 12, men af et noget uskarpt billede af scooterens panel taget til brug for salgsbestræbelserne syntes timetallet at være 32. SKAT havde derfor beskattet hovedanpartshaveren af 28.800 kr., svarende til 32 timer á 900 kr., hvilket man antog var markedslejen for den slags.

SKAT mente ikke, at det kunne tillægges betydning, at køberen af scooteren til brug for sagen havde afgivet en erklæring om, at timetælleren på købstidspunktet stod på 12.

Landsskatteretten nedsatte imidlertid det skattepligtige beløb til 10.800 kr., svarende til 12 timer á 900 kr.

Landsskatteretten begrundede dette med, at SKAT alene havde beskattet hovedanpartshaveren af rådigheden over vandscooteren for indkomståret 2012. Derfor var det kun hans brug i dette år, som skulle vurderes, og ud fra reparationsfakturaen fandt retten, at den private brug passende kunne ansættes til 12 timer.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.