De nye ejendomsvurderinger for erhvervsejendomme

Også for erhvervsejendomme vil de nye offentlige vurderinger givetvis blive højere end de nuværende, men da satserne for grundskyld og dækningsafgift samtidig bliver nedsat, er effekten svær at vurdere på nuværende tidspunkt.

Ligesom for ejerboliger og ejerlejligheder er Vurderingsstyrelsen i gang med at forberede de nye offentlige ejendomsvurderinger for landets ca. 400.000 erhvervsejendomme, hvoraf omkring 1/4 er landbrugs- og skovejendomme. 

Vurderingerne udsendes i etaper i løbet af 2020 og kommer til at danne grundlag for kommunernes opkrævning af grundskyld og dækningsafgift i 2021. Forud for vurderingerne vil Vurderingsstyrelsen udsende en orientering til ejerne om de data, der kommer til at danne grundlag for den offentlige vurdering, og ejerne får mulighed for at korrigere henholdsvis supplere disse. Forhåndsorienteringen vil for de fleste blive udsendt i andet halvår af 2019, og ejerne får som udgangspunkt en frist på 4 uger til at reagere på denne.

Vurderingsmetode

Den offentlige vurdering vil – bortset fra landbrugs- og skovejendomme – som udgangspunkt blive fastsat efter den afkastbaserede metode. Altså på grundlag af ejendommens indtægter og udgifter og det afkastkrav, der gælder i området. En metode som anvendes af ejendomsmæglere og investorer. For ejendomme, der er beliggende i kommuner, hvor der ikke opkræves dækningsafgift, fastsættes som udgangspunkt kun en grundværdi. 

Konsekvenserne af de nye vurderinger

Også for erhvervsejendomme er der en almindelig forventning om, at de nye vurderinger vil blive markant højere end de nuværende. Den økonomiske betydning for ejerne kan imidlertid være svær at vurdere. Dels fordi fremtidige skatter og afgifter kun vil blive opkrævet på grundlag af 80 % af de nye vurderinger. Dels fordi satserne for grundskyld og dækningsafgift forventes nedsat, så kommunerne får nogenlunde samme provenu som med de nuværende vurderinger. 

Eksempel:

 

2018

2021

Ejendomsværdi

30.000.000 kr.

60.000.000 kr.

Grundværdi

2.500.000 kr.

4.000.000 kr.

Grundskyldspromille

20

16

Dækningsafgiftspromille

3

2

 

 

 

Grundskyld

50.000 kr.

51.200 kr.

Dækningsafgift

82.500 kr.

89.600 kr.

Kun få har behov for at forberede sig

Som det fremgår af eksemplet, skal der være tale om endog ganske store og dyre ejendomme for, at selv markant højere offentlige vurderinger får væsentlig økonomisk betydning for ejerne. Som udgangspunkt vil det derfor også kun være ejere af sådanne ejendomme, som vil kunne have en interesse i at forberede sig på den nye vurdering – via indsamling af data og kontrol af BBR-oplysninger – inden de modtager forhånds-orienteringen fra Vurderingsstyrelsen.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.