Dårlig idé at montere et bagsæde i en gulpladebil

En bilejer fik en efterregning på knap 36.000 kr. efter at være blev stoppet af politiet i sin varebil på gule plader, fordi der i denne var monteret en sæderække i varerummet, uden at bilen var omregistreret.

Registreringsafgiften for en bil på gule plader er markant lavere end for en bil på hvide plader. Det er den, fordi disse biler kun må anvendes til godstransport. Hvis der monteres bagsæde i en gulpladebil, skal den derfor omregistreres med betaling af yderligere afgift til følge.

Selvom der næppe findes ejere af gulpladebiler, som ikke kender til disse regler, ser vi fra tid til anden eksempler på, at enkelte lader sig friste. Formentlig ud fra en vurdering af, at opdagelsesrisikoen er lav. Det er den sikkert også, men når det sker, falder hammeren til gengæld med det samme. Det viser en nylig offentliggjort kendelse fra Landsskatteretten.

En dyr tur til færgen

Sagen handlede om en bilist, der fredag den 31. juli 2015 blev stoppet af politiet i sin Mitsubishi L200 TD, der er en større varebil af pick-up typen med et såkaldt halvandet kabine stort førerrum. Bilen var indregistreret på gule plader.

I kabinen var der bag forsæderne monteret et originalt ryglæn i hele bilens bredde og foran dette var placeret et løst sædearrangement, hvor førerens datter og svigersøn sad. Til politiet oplyste føreren, at hun netop havde hentet dem ved færgen, og at de var på vej til hende og ægtefællens bopæl.

Politiet optog rapport om forholdet og supplerede denne med en række fotos af indretningen. På baggrund heraf opkrævede SKAT yderligere registreringsafgift med 35.702 kr. Denne afgørelse påklagede føreren til Landsskatteretten med påstand om, at der ikke var grundlag for opkrævningen.

Klagen blev begrundet med, at det løse bagsæde ikke havde nogen betydning for bilens egnethed til godstransport, og at bilen i øvrigt var typegodkendt og leveret fra importøren med ryglænet.

Landsskatteretten viste imidlertid ingen nåde og stadfæstede afgørelsen. Det skete med den begrundelse, at bilen ved standsningen – altså på netop denne dag – utvivlsomt ikke var konstrueret og indrettet kun til godstransport. Retten henviste herved til, at der bag forsæderne var placeret en sæderække i køretøjets fulde længde, og at sæderækken fremstod som tilpasset bilens bund og det fastmonterede ryglæn på samme måde, som en sædeindretning i en personbil er.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.