Beskatning af jubilæumsgaver til ansatte

Mens offentligt ansatte typisk er skattefrie af tingsgaver, som de modtager, når de har jubilæum, vil medarbejdere i private virksomheder ofte risikere en skatteregning på grund af omfanget af deres øvrige personalegoder. 

Der findes næppe nogen arbejdspladser, hvor man ikke påskønner og anerkender medarbejdernes indsats ved at give dem visse goder. Det kan være i form af alt fra gratis kaffe og frugt i dagligdagen til storslåede firmafester. Altså fælles goder. Men det kan også være mere individuelle ting i form af en buket blomster eller et par flasker vin.

Skattereglerne for den slags er dybt komplicerede, fordi der skal skelnes mellem goder, der er helt skattefrie, goder der er omfattet af to forskellige beløbsgrænser samt goder, der altid er skattepligtige. En kompleksitet, der synes at udspringe af en tro på, at arbejdsgiverne i vidt omfang vil erstatte pengeløn med personalegoder, hvis der ikke er stramme regler for beskatning af den slags.

Jubilæumsgaver

Når en medarbejder har været ansat i 5, 10, 15 – eller et andet med 5 deleligt antal – år markeres dette mange steder med en buket blomster og en tingsgave, hvis størrelse almindeligvis vokser i takt med antallet af år. Nogle gange suppleres gaven med et gratiale. Sådanne personlige gaver er som udgangspunkt skattepligtige, men kan alt efter omstændighederne også være skattefrie. Forklaring følger.

5, 10, 15, 20 og 30 års jubilæum
SKAT har for nylig offentliggjort en kendelse fra Landsskatteretten om den skattemæssige behandling af gaver i sådanne tilfælde. Sagen handlede om en kommune, der som et fastholdelsesinitiativ ville indføre en ordning, hvorefter medarbejdere ved sådanne jubilæer ville modtage en gave til en værdi på 300 kr., idet medarbejderen selv kunne bestemme, om gaven skulle ydes i form af vin, chokolade eller blomster.

Landsskatteretten fastslog, at sådanne gave ikke er skattefritaget efter reglerne om lejlighedsgaver, da disse alene gælder for gaver i anledning af rent private mærkedage. Gaverne var dermed omfattet af de almindelige regler om personalegoder og i det konkrete tilfælde derfor skattefrie, fordi den samlede værdi af kommunens personalegoder ikke oversteg bagatelgrænsen på 1.100 kr. årligt.

I private virksomheder, hvor niveauet for personalegoder inklusive den årlige julegave normalt er noget højere, vil sådanne jubilæumsgaver derfor ofte være skattepligtige.

25 års jubilæum
Ved 25, 35 eller et større antal år deleligt med 5 – men altså ikke ved 30 år – gælder der særlige regler. Her sker der kun beskatning af den del, som overstiger 8.000 kr., hvilket beløb dog også gælder en eventuel fratrædelsesgodtgørelse i samme år.

I forhold til jubilæer gælder de 8.000 kr. både gratialer og tingsgaver. Medarbejdere, der ved deres 25 års jubilæum modtager såvel et gratiale på 8.000 kr. som en tingsgave, er derfor i princippet skattepligtige af værdien af sidstnævnte. Dog kun, hvis værdien enten alene eller sammen med andre goder overstiger bagatelgrænsen på de 1.100 kr.

Gavekort
Gavekort sidestilles med kontanter og kan derfor normalt aldrig gives skattefrit. Hverken som jubilæums- eller som julegave, idet de ikke er omfattet af bagatelgrænsen på de 1.100 kr. Det er derimod de såkaldte smartboxes og lignende. Gavekort er kun skattefrie, hvis de gives ved et 25 års jubilæum, hvor bundgrænsen på de 8.000 kr. ikke er udnyttet.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.