Anden rate af acontoskatten for 2018 for selskaber mv.

Tirsdag den 20/11 2018 betaler landets mange selskaber, fonde og foreninger anden rate af deres acontoskat for 2018. Mange benytter lejligheden til også at indbetale frivillig acontoskat for at undgå restskat. 

Sidste år blev der sammen med anden rate af acontoskatten indbetalt frivillig acontoskat med hele 33,3 mia. kr. Det svarede til 71 % af de samlede frivillige indbetalinger for indkomståret 2017.

Hvorvidt frivillig indbetaling kan betale sig, beror på forholdet mellem selskabets lånerente henholdsvis placeringsrente og det restskattetillæg, som skal betales, hvis skatten først betales til november næste år. Størrelsen af restskattetillægget for indkomståret 2018 er endnu ikke fastsat, men udgjorde 3,1 % for indkomståret 2017.

Selskaber mv. kan frit vælge, om de vil foretage frivillig indbetaling nu, eller om de vil vente til den 1/2 2019, som er sidste frist for frivillig indbetaling for indkomståret 2018.

Ved frivillig indbetaling den 20/11 skal der i princippet betales et endnu ikke fastsat procenttillæg, der dog for indkomståret 2017 udgjorde 0,0 %. 

Udskydes en frivillig indbetaling til februar, hvor årets indkomst vil være nogenlunde kendt for de fleste selskaber, vil der skulle betales et procenttillæg, beregnet som rest-skatteprocenten ganget med 70/360. For indkomståret 2017 udgjorde tillægget 0,6 %. 

Tilbage i februar 2018 blev der indbetalt 5,5 mia. kr. i frivillig acontoskat. Det svarede til 12 % af de samlede indbetalinger af frivillig acontoskat for indkomståret 2017.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.