Ældre aktier kan stadig sælges skattefrit

Har du en beholdning af børsnoterede aktier eller investeringsbeviser, der er købt før 1. januar 2006, vil du i nogle tilfælde kunne sælge dem uden at skulle betale skat af gevinsten.

Beskatningen af aktier har udviklet sig meget over tid. Engang var gevinster på den slags helt skattefrie. Senere blev skattefriheden først indskrænket og sidenhen afskaffet. I dag beskattes gevinster på både børsnoterede og ikke-børsnoterede aktier således som aktieindkomst, uanset hvor store beløb der er tale om, og uanset hvor længe de solgte aktier har været ejet.

Hver gang reglerne er blevet ændret, er der blevet fastsat overgangsregler af forskellig slags. Ved den seneste reform blev der fastsat regler for de børsnoterede aktier og investeringsbeviser, som investorerne havde i behold ved udgangen af 2005. Disse aktier og investeringsbeviser kunne efterfølgende i nogle tilfælde sælges skattefrit, og dette gælder stadig.

Betingelser

Ifølge overgangsreglen kan børsnoterede aktier og investeringsbeviser sælges skattefrit, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  1. Du har købt aktierne før 1. januar 2006. Tilkøb efter denne dato er ikke omfattet af overgangsreglen.
  2. Kursværdien af din samlede beholdning af børsnoterede aktier pr. 31. december 2005 udgjorde højst et beløb på 136.600 kr. Dog 273.100 kr. for ægtefæller. Det er uden betydning, hvad kursværdien af dine aktier udgør i dag. Hvis den gamle beholdning bestod af fx Novo Nordisk- eller Vestas-aktier, vil værdien være mangedoblet i dag.
  3. Aktierne var børsnoterede ved udgangen af 2005 og er det stadig, eller var det, da du solgte dem.

Relevant for hvem?

Overgangsreglen er selvsagt mest relevant for mindre investorer, som er meget trofaste i forhold til deres aktiebesiddelser. Dem findes der ikke så få af. Især blandt ældre investorer.

Herudover skal man være opmærksom på reglen ved skifte af dødsboer i de tilfælde, hvor boerne er skattepligtige. Det er de, når boets aktiver eller nettoformue ved afslutningen af boet overstiger et beløb på 2.839.100 kr. (2018). Vi ser jævnligt tilfælde, hvor sådanne boer lader sig beskatte af gevinster på gamle beholdninger af børsnoterede aktier enten på grund af ukendskab til overgangsreglen, eller fordi beholdningens historik ikke undersøges nærmere.

Genoptagelse af gamle skatteansættelser

Hvis du inden for de senere år har solgt aktier eller investeringsbeviser og ved en fejl ladet dig beskatte af gevinsten, fordi du ikke kendte til overgangsreglen, kan du søge om genoptagelse af din skatteansættelse og få skatten af aktiegevinsten tilbage. Du kan i øjeblikket få genoptaget skatteansættelser tilbage til og med indkomståret 2015. Skatteansættelsen for 2014 og tidligere år er som udgangspunkt forældet.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.