Advokater og ejendomsmæglere er ofte lønsumsafgiftspligtige

Når advokater og ejendomsmæglere assisterer i forbindelse med overdragelse af en aktiepost, fx i et ejendomsselskab, skal de fakturere deres salær uden moms. I stedet skal de betale lønsumsafgift.

Advokater og ejendomsmæglere driver helt almindelige momspligtige virksomheder. Ikke desto mindre bliver de jævnligt også omfattet af lønsumsafgiftsreglerne, når de assisterer i forbindelse med overdragelse af aktier og andre værdipapirer. I sådanne sager skal de således fakturere deres ydelser uden moms og i stedet betale lønsumsafgift.

Ejendomsmæglere

I de tilfælde hvor en ejendom handles på ”aktier”, altså ved overdragelse af aktierne i det selskab, der ejer ejendommen, skal ejendomsmægleren fakturere sit salær uden moms, selvom dennes arbejde har været det samme, som hvis det var ejendommen som sådan, der var blevet solgt. I stedet skal mæglervirksomheden betale lønsumsafgift.

I en afgørelse fra 2015 fastslog Skatterådet således, at et ejendomsmæglersalær var momsfritaget i et tilfælde, hvor mægleren havde foretaget sædvanlig vurdering af en række ejendomme, udarbejdet prospekt, bistået med afdækning af markedet og deltaget i forhandlinger mellem køber og sælger om overdragelse af aktierne i et ejendomsselskab.

Advokater

I en nylig afgørelse har Skatterådet på samme måde fastslået, at en advokat skulle fakturere sit arbejde uden moms i et tilfælde, hvor han havde assisteret i forbindelse med en virksomhedshandel. Advokaten havde været rådgiver for sælgeren og havde været en central part i forhandlingerne mellem køber og sælger. 

Advokatens arbejde havde bestået i at forhandle på sælgerens vegne. Han havde således stået for en væsentlig del af kontakten til køberne og disses repræsentanter. Alt sammen med henblik på at opnå de bedste vilkår for sælgeren. Advokatens arbejde var ikke baseret på et aftalebrev, men blot på en mundtlig aftale, idet advokaten havde bistået sælgeren igennem en længere årrække med opgaver af juridisk karakter og således var kendt af denne. 

Konsekvenser ved forkert fakturering

Hvis en ejendomsmægler eller advokat ved en fejl har faktureret sine ydelser i sådanne tilfælde med moms, vil den umiddelbare konsekvens være, at modtageren af fakturaen (kunden) vil blive nægtet adgang til fradrag for momsbeløbet, hvis ellers dette er fratrukket i momsregnskabet. Denne ulempe for kunden vil dog ofte kunne elimineres ved at korrigere fejlen. Altså ved at ejendomsmægleren eller advokaten først udsteder en kreditnota og derefter en ny faktura uden moms og i forlængelse heraf tilbagebetaler den opkrævede moms til kunden.

Ejendomsmægleren/advokaten får herefter den betalte salgsmoms retur fra SKAT, men skal i stedet betale lønsumsafgift, ligesom virksomheden vil få begrænset sin fradragsret for moms af generalomkostninger.

Fordel eller ulempe

I de tilfælde hvor sælgeren af en aktiepost er et holding- eller investeringsselskab eller andre med begrænset eller ingen momsfradragsret, er det selvfølgelig er stor fordel, hvis denne kan købe ydelserne uden moms. De berørte advokater og ejendomsmæglere vil derimod ofte se det som en ulempe alene på grund af det bureaukrati, som det medfører både at være moms- og lønsumsafgiftspligtig, men selvsagt også på grund af udgiften til lønsumsafgift såvel som beskæringen af momsfradragsretten for generalomkostninger. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.