Topskattegrænsen hæves med 19.300 kr. til næste år

Kun personer med en gennemsnitlig månedsløn på over 45.190 kr. før bruttoskat (arbejdsmarkedsbidrag) skal betale topskat i 2018, fordi topskattegrænsen hæves fra 479.600 kr. til 498.900 kr.

Den relativt markante stigning skyldes indfasningen af det løft i topskattegrænsen, som blev aftalt ved den i 2012 vedtagne skattereform. Løftet giver isoleret set en skattelettelse på knap 2.900 kr. til dem, der ligger over grænsen.

De fleste andre beløbsgrænser på skatteområdet, der reguleres efter den almindelige lønudvikling, stiger med 2,2 % i 2018. Det maksimale beskæftigelsesfradrag stiger dog med 3.300 kr. til 33.300 kr. Det er også en konsekvens af 2012-reformen.

Lidt ekstra til de rejsende

Lønmodtagere, der rejser meget, kan se frem til et lille løft af satserne for skattefrie godtgørelser. Kostsatsen hæves med 11 kr. til 498 kr. pr. døgn, mens logisatsen stiger med 5 kr. til 214 kr. pr. døgn. Den særlige 25 %-godtgørelse til dem, der får dækket deres kostudgifter efter regning, kommer i 2018 til at lyde på 124,50 kr. pr. hele døgn.

For rejsende lønmodtagere, der ikke modtager skattefrie godtgørelser, men som i stedet foretager fradrag for rejseudgifter på årsopgørelsen, stiger det maksimale fradrag i 2018 med 600 kr. til 27.400 kr.

Gaver

De gavmilde kan se frem til, at grænsen for det maksimale fradrag for gaver til almenvelgørende institutioner hæves med 300 kr. til 15.900 kr., mens grænsen for afgiftsfrie gaver til børn og børnebørn m.fl. hæves med 1.400 kr. til 64.300 kr. og med 500 kr. til 22.500 kr. for gaver til svigerbørn.

Grænsen for den skattefrie julegave fra arbejdsgiveren hæves ikke i 2018 og vil derfor også dér lyde på 800 kr., ligesom også bagatelgrænsen for personalegoder uændret vil lyde på 1.100 kr.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.