Tilvalg af regnskabsregler fra en højere regnskabsklasse

Der er intet til hinder for, at en virksomhed ved sin regnskabsaflæggelse bruger regnskabsregler, der faktisk gælder for en højere regnskabsklasse, men når det sker, skal tilvalget ske både systematisk og konsekvent.

Ved tilvalg af regnskabsregler forstås, at en virksomhed i sit årsregnskab bruger regler, der i årsregnskabsloven faktisk er bestemt for en højere regnskabsklasse. Det er fuldt lovligt og faktisk gør rigtig mange virksomheder brug af muligheden. Især anvender mange virksomheder i regnskabsklasse B en del af de indregnings- og målingsregler og/eller medtager noter, som der kun er krav om for klasse C-virksomheder.

Konsekvensen af tilvalg

Hvis der gøres brug af regnskabsregler fra en højere regnskabsklasse, har dette to konsekvenser. 

For det første skal tilvalget omtales i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Der er ikke krav om oplysning om, hvilke konkrete regler, der er tilvalgt. For en klasse B-virksomhed er det således tilstrækkeligt, hvis det anføres, at regnskabet er aflagt efter reglerne for sådanne med tilvalg af visse regler fra klasse C-virksomheder.

For det andet skal tilvalget ske både systematisk og konsekvent. Det betyder, at den regel virksomheden ønsker at tilvælge skal bruges efter sin fulde ordlyd. Hvis en klasse B-virksomhed fx vælger at medtage en egenkapitalopgørelse – hvilket der ikke er krav om, men som de fleste klasse B-virksomheder ikke desto mindre vælger at gøre – skal klasse C-reglerne for indholdet af opgørelsen følges fuldt ud.

Eksempler på tilvalg for indregning og måling

Hvis en klasse B-virksomhed vælger at indregne finansielt leasede aktiver i balancen, vil det være et tilvalg af en regel, der gælder for klasse C-virksomheder. Det betyder, at det også i en note skal oplyses, hvilke indregnede aktiver, der ikke er ejet af virksomheden.

Det er også et tilvalg, hvis en klasse B-virksomhed vælger at aktivere udviklingsomkostninger. I så fald skal der oprettes en bunden reserve svarende til de aktiverede omkostninger, ligesom der i en note skal oplyses om de forudsætninger, der ligger til grund for indregningen.

Også indregning af IPO på varelageret er udtryk for et tilvalg for en klasse B-virksomhed.

Eksempler på tilvalg for oplysning

Hvis en virksomhed i regnskabsklasse B vælger at medtage en anlægsnote, vil det være et tilvalg af en klasse C-regel. Det betyder, at der skal medtages en anlægsnote for alle anlægsaktiver i virksomhedens balance. Altså ikke kun materielle anlægsaktiver, men også eventuelle immaterielle og finansielle anlægsaktiver.

Som andre eksempler på noter, som klasse B-virksomheder ofte medtager, og som er udtryk for tilvalg af klasse C-regler, kan nævnes:

  • Oplysning om eventualforpligtelser specificeret efter art
  • Oplysninger om dattervirksomheder og associerede virksomheder
  • Specifikation af virksomhedskapitalen, hvis denne består af flere klasser
  • Oplysning om særlige forudsætninger for indregning af et eventuelt skatteaktiv

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.