Tilgift giver ofte momsmæssige udfordringer

Ved tilgift forstås noget ”ekstra”. Det klassiske eksempel er en forretning, der tilbyder sine kunder at tage 3 varer mod kun at betale for 2. Hvis det ”ekstra” reelt er en gave, giver det momsmæssigt besvær.

Tilgift og skat

Formålet med tilgift er naturligvis at fremme virksomhedens salg. Men tilgiften kan have mange former og meget forskelligt indhold.

Nogle gange er tilgiften identisk med hovedydelsen. Det er normalt tilfældet inden for genren ”tag 3 betal for 2”. Andre gange er tilgiften et supplement til hovedydelsen. Det gælder fx, når køberen af en bil får en GPS med i købet. Og endelig er der de tilfælde, hvor tilgiften er uden sammenhæng med hovedydelsen og typisk af beskeden værdi.

Det siger momsreglerne

Momsmæssigt skelnes der mellem, om køberen reelt betaler for tilgiften – således at denne reelt er udtryk for en rabat – eller om der er tale om en gave, som leveres ”gratis”.

Hvis tilgiften er udtryk for en rabat, er det ganske ukompliceret i den forstand, at der skal afregnes moms af den samlede salgspris, men der skal ikke foretages andet.

Hvis tilgiften derimod vurderes at have karakter af en gave, skal der ikke kun betales moms af salgsprisen for hovedydelsen, men tillige såkaldt udtagningsmoms af tilgiften. Alternativt mister sælgeren adgangen til fradrag for købsmomsen af tilgiften. Det sidste er tilfældet, hvis sælgeren allerede ved købet ved, at varen skal anvendes som en tilgift, der leveres uden betaling.

Hvordan skelnes der?

Der findes ingen regler for, hvornår en tilgift i momsmæssig henseende skal anses for en gave. Det beror på en konkret vurdering.

Det er købers opfattelse af forholdene, som er afgørende for, hvordan salget skal håndteres hos sælger, og derfor får sælgers begrebsanvendelse i annoncer mv. en særlig betydning. Får køberen et indtryk af, at tilgiften er ”gratis”, eller får han indtryk af, at der er tale om et godt tilbud?

Eksempler

Hvis en bilforhandler reklamerer for en SUV-bil med teksten ”Køb en SUV og få en mountainbike med i købet”, indikerer teksten, at cyklen er en del af handlen, og at købsprisen dækker betaling for både bilen og cyklen. Cyklen er reelt en rabatydelse.

Hvis en elektronikforretning derimod reklamerer for et bestemt TV med teksten ”Køb dette tv og få en gratis tablet”, kan formuleringen meget vel opfattes derhen, at tilgiften er en gave, og at sælger derfor skal betale udtagningsmoms alternativt mister sin fradragsret for købsmomsen af tabletten.

Gode råd

Selvom det ikke direkte kan udledes af praksis, er der efter vores vurdering en vis sammenhæng mellem værdien af tilgiften og risikoen for, at den anses for en gave. Jo lavere værdi tilgiften har, jo større er risikoen. Men der er ingen fast beløbsgrænse. Hvis hovedydelsen er relativt billig, er beløbsgrænsen tilsvarende lav og omvendt.

Ordlyden i sælgerens salgsmateriale har dog også stor betydning. Anvendelse af ordet ”gratis” i tilknytning til tilgiften øger utvivlsomt risikoen for, at SKAT vil kunne gøre gældende, at der er tale om en gave.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.