Snart slut med håndværkerfradrag

Ordningen med håndværkerfradrag synger på sidste vers i sin nuværende form. Det er derfor på høje tid, at du får bestilt håndværkerne, hvis du skal nå at udnytte reglerne. Husk at kun grønne håndværksydelser giver fradrag.

Den såkaldte boligjobordning udløber med udgangen af 2017. Kun arbejde udført inden nytårsaften 2017 giver således ret til fradrag.

Ordningen giver ret til fradrag for op til 6.000 kr. for udgifter til hjælp i hjemmet (rengøring, vinduespudsning, havearbejde mv.), og op til 12.000 kr. for udgifter til håndværkerarbejder. Altså et samlet fradrag på op til 18.000 kr. Ægtepar har hvert sit fradrag og kan derfor fratrække op til 36.000 kr. Det er kun udgifter til arbejdsløn, som kan fratrækkes. Ikke udgifter til materialer.


Kun grønne håndværksydelser

Når det gælder håndværksarbejde er det kun såkaldte grønne ydelser, som berettiger til fradrag. Positivlisten tæller følgende typer af arbejder:

 • Udskiftning af vinduer og døre, herunder terrassedøre og franske altandøre
 • Udskiftning af ruder i vinduer og døre
 • Isolering af tag, ydervægge og gulve
 • Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag)
 • Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg
 • Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring
 • Udskiftning eller opsætning af markiser og anden form for solafskærmning
 • Installation, reparation eller udskiftning af solceller og andre VE-anlæg
 • Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg
 • Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits
 • Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper
 • Installation eller forbedring af ventilation
 • Rådgivning omkring mulighederne for energiforbedringer
 • Sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse
 • Udskiftning af faste belægninger med vandgennemtrængelige belægninger
 • Installation eller forbedring af afløbsinstallationer og dræn
 • Etablering af radonudsugning
 • Installation af ladestik til el-biler
 • Kortlægning og fjernelse af bygningsdele, der indeholder asbest, PCB og bly
 • Afmontering af brændeovne
 • Tilslutning til bredbånd

skat.dk kan du se en nærmere omtale af de enkelte arbejder.


Også sommerhuse

Der kan også opnås håndværkerfradrag for arbejder på fritidsboliger, herunder for fritidsboliger, der er beliggende i udlandet. Det er blot en betingelse, at der betales ejendomsværdiskat af boligen. Det maksimale fradrag på 12.000 kr. gælder for helårsbolig og fritidsbolig under ét. Har fritidsboligen flere ejere, har alle ejerne ret til det maksimale fradrag på 12.000 kr. for håndværksydelser uanset ejerandelens størrelse.


Hvor meget spares i skat?

Håndværkerfradraget er et ligningsmæssigt fradrag. Det betyder, at det har en skatteværdi i 2017 på omkring 28 %. Et ægtepar, der udnytter de maksimale fradrag for såvel hushjælp som for håndværksydelser, og altså samlet fratrækker 36.000 kr., sparer derved små 10.000 kr. i skat.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.