Skattefradrag for bidrag til julehjælp

Flere steder i landet laves der i øjeblikket indsamlinger til julehjælp til udsatte familier. Donationer hertil er fradragsberettigede, hvis du giver til en godkendt organisation eller som virksomhed modtager reklame for bidraget.

Bidrag til velgørenhed kan i 2017 fratrækkes med op til i alt 15.600 kr. Der gælder ingen bundgrænse for de enkelte bidrag. 

Adgangen til fradrag er betinget af, at den modtagende organisation er godkendt som almennyttig eller almenvelgørende af SKAT, og at du til organisationen oplyser dit personnummer, sådan at de kan indberette din donation til SKAT. 

Også virksomheder kan få fradrag

En del virksomheder fravælger traditionelt set at sende julehilsner og julegaver til deres kunder og øvrige forretningsforbindelser mod til gengæld at give et bidrag til en eller anden form for juleindsamling. Som udgangspunkt er sådanne bidrag fradragsberettiget efter samme regler – og under samme betingelser – som for privatpersoner. 

Hvis virksomheden til gengæld for en sådan donation modtager en eller anden form for reklameydelse fra den modtagende organisation, gælder der imidlertid ingen beløbsgrænse for fradraget, idet der i så fald er tale om en reklameudgift. 

Der gælder ingen præcise regler for arten og omfanget af den reklameydelse, som virksomheden skal modtage. Erfaringsmæssigt har SKAT dog en pragmatisk tilgang til den slags, når det gælder bidrag til velgørenhed. Omtale af virksomhedens bidrag på organisationens hjemmeside eller i en eller anden form for beretning vil efter vores opfattelse normalt være tilstrækkeligt.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.