Skat ved investering i bitcoins

Bitcoins er blot en blandt flere såkaldte kryptovalutaer. Digitale valutaer, som der kan investeres i, men som også kan bruges som betalingsmiddel. Alene her i 2017 er værdien tredoblet. Skattemæssigt er der flere tvivlsspørgsmål.

Lige før sommerferien var der en artikel i Jyllands-Posten Erhverv om bitcoins og andre digitale valutaer. Heraf fremgik, at disse virtuelle valutaer i dag har en samlet værdi af 100 mia. dollars. Bitcoins er angiveligt den dominerende kryptovaluta med en markedsandel på ca. 45 %. En enkelt af slagsen koster ifølge artiklen omkring 18.000 danske kroner. En dollar investeret i bitcoin i 2010 er nu 35 millioner dollars værd.

Der findes givetvis også mange danskere, som inden for de seneste år har købt bitcions eller lignende. Nogle for at bruge dem som betalingsmiddel. De fleste som en investering. Vi modtager således jævnligt spørgsmål om, hvordan reglerne er for skat ved investering i disse. Et spørgsmål, som kun kan besvares i hovedtræk.
 

Spekulationsgevinster og -tab

I en afgørelse fra 2014 fastslog Skatterådet, at bitcoins i skattemæssig forstand ikke er en valuta og derfor ikke omfattet af reglerne i kursgevinstloven. Dette synes at måtte betyde, at bitcoins, der købes og bruges som betalingsmiddel, er uden skattemæssig relevans, mens bitcoins, der købes med henblik på at opnå en fortjeneste ved videresalg – altså i investeringsøjemed – er omfattet af skattelovgivningen på samme måde som investeringer i fx guldbarrer, Krügerrands og uindfattede diamanter.

Gevinster ved sådanne investeringer er hos personer skattepligtige som personlig indkomst, og tab er fradragsberettiget, men kun som et ligningsmæssigt fradrag. Der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag. Marginalskatten på gevinster er derfor i 2017 ca. 53 %, mens tab kun har en fradragsværdi i 2017 på ca. 28 %. Hos selskaber beskattes spekulationsgevinster og –tab som almindelig selskabsindkomst.
 

Opgørelse af gevinster og tab

For investorer, der har købt deres bitcoins af flere omgange og som kun sælger en del af disse, er det uklart, hvorvidt anskaffelsessummen for de solgte skal opgøres som et gennemsnit af anskaffelsessummen for alle de købte, eller om det er anskaffelsessummen for de ældste, der skal bruges, idet de anses for de først solgte (FIFO). Vi tror det sidste.


Behov for lovgivning

Vi finder det svært at forstå, at personers gevinster ved investering i bitcoins skal beskattes hårdere end gevinster ved investering i fx aktier og finansielle kontrakter, og at tab skal have en lavere skatteværdi end gevinster. På denne baggrund, samt da investeringer i bitcoins utvivlsomt er stigende, er det vores håb, at der politisk vil blive taget initiativ til lovgivning omkring den skattemæssige behandling af kryptovalutaer.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.