SKAT udskyder ny momspraksis for firmatelefoner mv.

Den varslede ændring af reglerne for den momsmæssige behandling af mobiltelefoner og tablets, der også anvendes af virksomhedens medarbejdere til private formål, træder formentlig først i kraft senere på året.

moms og mobiler

I en artikel i Depechen 2017, nr. 1, omtalte vi et udkast til et styresignal, hvormed SKAT vil ændre praksis for den momsmæssige behandling i de tilfælde, hvor en virksomheds aktiver ikke kun anvendes i den momspligtige virksomhed, men også til personalets private formål.

Ifølge udkastet skulle virksomhederne med virkning fra den 1. april 2017 begynde at beregne såkaldt udtagningsmoms for disse blandet benyttede aktiver i stedet for – som nu – kun at fradrage en del af såvel købsmomsen som af de løbende driftsudgifter.

SKAT har under høringsprocessen modtaget mange indsigelser mod de nye regler, og det forlyder, at SKAT er indstillet på at give virksomhederne valgfrihed i forhold til, om de vil bruge den nye eller gamle praksis. Det endelige styresignal er under udarbejdelse og får derfor ikke virkning fra 1. april, men først fra et senere tidspunkt.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.