Selvangivelsesfristen for selskaber for indkomståret 2016

Efter et par år med forlænget selvangivelsesfrist er vi nu vendt tilbage til de almindelige regler. Det vil sige, at selvangivelsen for selskaber, fonde og foreninger igen skal indsendes senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb.

selvangivelsesfrist

For selskaber, der havde regnskabsafslutning den 30. september 2016, udløber selvangivelsesfristen dermed ved udgangen af denne måned, mens selskaber med kalenderårsregnskab har frist frem til og med fredag den 30. juni 2017 med selvangivelsen for indkomståret 2016.

Selskaber, der ikke selvangiver til tiden, skal betale et skattetillæg på 200 kr. for hver dag fristen overskrides. Dog højst 5.000 kr. Hvis der er tale om sambeskattede selskaber, skal der betales for hvert selskab. Det samlede beløb opkræves på administrationsselskabets årsopgørelse.

Den forlængede selvangivelsesfrist for indkomstårene 2014 og 2015 skyldtes overgangen til digitale selvangivelser for selskaber samt ibrugtagningen af det nye underskudsregister.

Pligten til at selvangive digitalt er med virkning fra indkomståret 2016 udvidet til også at omfatte andelsbeskattede selskaber og foreninger.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.