Sådan er rentereglerne for restskat

Det er ikke, fordi det koster det vilde at udskyde betalingen af restskatten, men har du pengene til det, er det klart en fordel at betale med det samme. Restskat op til 19.968 kr. kan indregnes i forskudsskatten for 2018.

renteregler, skat

Helt som ventet åbnede SKAT for adgangen til at se årsopgørelsen for 2016 allerede fredag den 10. marts 2017. Langt de fleste ved derfor nu, om de skal betale restskat, eller om de kan glæde sig til tirsdag den 11. april 2017, hvor SKAT udbetaler overskydende skat.

For dem der skal betale restskat, er det relevant at overveje, hvordan og hvornår denne skal betales.

Overordnet gælder der følgende regler:

  • Frem til og med den 3. juli 2017 kan restskat, uanset størrelsen, betales med tillæg af en såkaldt dag-til-dag rente på 2,0 procent p.a. Renten, der ikke er fradragsberettiget, beregnes fra den 1. januar 2017 og stiger, jo længere man venter. Se eksemplet nedenfor.
  • Restskat, der ikke er betalt senest den 3. juli 2017, forhøjes med et fast tillæg på 4,0 procent. Af det samlede beløb (restskat + rentetillæg) indregnes op til 19.968 kr. i skatten for 2018. En eventuel restskat ud over denne beløbsgrænse skal betales i tre rater i august, september og oktober måned 2017.

Eksempler

Forskellen i rentetillægget ved at betale før eller senere kan illustreres således:

Restskat               

Rentetillæg ved betaling 31. marts 2017

Rentetillæg ved betaling15. maj 2017 

Rentetillæg ved betaling efter 3. juli 2017

kr. 1.200 kr. 5 kr. 8 kr. 48
kr. 6.000  kr. 29 kr. 44 kr. 240
kr. 11.000 kr. 54 kr. 81 kr. 440

 

 

 

 

 

Nominelt er rentetillæggene næppe uoverkommelige for ret mange, og derfor er det måske ikke alle, som tager det så nøje, om restskatten betales på det ene eller andet tidspunkt.

Hvis pengene til betalingen imidlertid allerede er til rådighed og står på en lønkonto eller lignende, er det dog under alle omstændigheder en fordel at betale hurtigst muligt, da det formentlig er de færreste, som får renter af sådanne indeståender.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.