Sådan er reglerne for mandskabsvogne uden registreringsafgift

Reglerne for anvendelse af mandskabsvogne er strengere end de generelle regler for biler på gule plader. Fx må en mandskabsvogn, hvoraf der ikke er betalt registreringsafgift, ikke anvendes til såkaldte svinkeærinder.

mandskabsvogn

Ved køb af en varebil, med en totalvægt på under 2,5 tons, skal der normalt betales registreringsafgift med 50 % af den del af bilens pris, som overstiger 17.700 kr. Har bilen en totalvægt på over 2,5 tons, skal der betales afgift med 30 % af den del af prisen, som ligger over 34.100 kr. Er totalvægten over 3,0 tons, kan den samlede registreringsafgift ikke overstige et beløb på 56.800 kr.

Der findes imidlertid en undtagelse. Mandskabsvogne er således under visse betingelser helt fritaget for registreringsafgift.

Hvad er en mandskabsvogn?

En mandskabsvogn defineres som en varebil, der er konstrueret og indrettet til befordring af både mandskab og materiel. Personkabinen skal være indrettet til befordring af mindst 4 personer, og der skal være mindst ét sæde bag forsæderne. Kabinen skal være adskilt fra vareladet/varerummet, som skal have et større flademål end personkabinen.

Virksomhedens navn eller logo skal fremgå tydeligt og være skrevet med mindst 5 cm høje bogstaver.

Anvendelse

Mandskabsvogne må kun bruges til transport til og fra virksomhedens arbejdspladser af maskiner, værktøj og materialer samt af personer, der arbejder i virksomheden. Det sidste skal forstås helt bogstaveligt.

I en dom fra Østre Landsret fra juni 2015 år blev det således fastslået, at en mandskabsvogn ikke lovligt kunne anvendes til transport af personer, der var ansat hos en underentreprenør. Og i en kendelse fra Landsskatteretten fra april 2015 blev det fastslået, at en medarbejder ikke lovligt kunne tage sin lille søn med i firmaets mandskabsvogn. Såkaldt svinkeærindekørsel er heller ikke tilladt.

Der er i princippet intet til hinder for, at mandskabsvogn om natten står parkeret ved en medarbejders private bopæl. Det fastslog Landsskatteretten i en kendelse fra 2011. Denne sag handlede om en virksomhed, hvis mandskabsvogne blev anvendt til transport af mandskab og udstyr, og hvor den medarbejder, der boede længst væk fra arbejdspladsen agerede chauffør og samlede kolleger op på turen til arbejdspladsen.

SKAT skriver dog i sin juridiske vejledning, at følgende betingelser normalt skal være opfyldt, for at mandskabsvognen kan tages med hjem:

  1. Der skal være en betydelig afstand mellem bopælen og arbejdspladsen.
  2. Medarbejderen skal på privatadressen opbevare et mindre lager af materiel og/eller materialer.
  3. Chaufføren må ikke foretage væsentlige afvigelser fra den direkte rute til arbejdspladsen for at afhente kolleger, fordi kørslen i så fald får karakter af privat personbefordring, hvilket ikke er tilladt.

Hjemlen til betingelse nr. 2 er efter vores opfattelse tvivlsom, idet der findes afgørelser fra Landsskatteretten, hvor fraværet af et hjemmelager ikke er tillagt betydning. Betingelse nr. 1 og 3 er også en fravigelse af den generelle praksis for biler på gule plader, som ellers normalt må anvendes til kørsel mellem hjem og arbejde uanset afstanden.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.