Nye tiltag mod sort arbejde

Et enigt Folketing har indgået en politisk aftale om at styrke indsatsen mod sort arbejde. Det betyder blandt andet udvidede beføjelser til SKAT, styrket myndighedssamarbejde og en oplysningskampagne.

Den politiske aftale, der er indgået i forlængelse af drøftelserne i en parlamentarisk arbejdsgruppe med deltagelse af alle partier i Folketinget, rummer følgende elementer: 

  • SKAT skal kunne pålægge en virksomhed at bruge et lønbureau, hvis virksomheden ikke rettidigt og på korrekt vis indeholder og afregner kildeskat for sine medarbejdere.
  • Ligeledes skal SKAT kunne pålægge en virksomhed at bruge et digitalt salgsregistreringssystem, hvis der konstateres utilstrækkelige registreringer af salgstransaktioner i denne.
  • Den logbog, SKAT og visse andre myndigheder kan pålægge en virksomhed at føre over sine ansatte, gøres elektronisk.
  • Grænsen for, hvornår købere, der betaler kontant for varer eller ydelser, hæfter for manglende betaling af skat og moms hos sælger, skal sænkes fra 10.000 kr. til 8.000 kr. Til gengæld skal købernes retssikkerhed forbedres ved, at disse kan undgå hæftelse ikke kun ved indberetning af købet, men også ved at fremvise faktura for dette.
  • Samarbejdet mellem SKAT og andre myndigheder skal forbedres, ligesom SKAT i højere grad skal indsamle viden om effekterne af sin indsats.
  • SKAT skal gennemføre en oplysningskampagne, der på den ene side skal fortælle om deres indsats mod sort arbejde, men som også skal forklare, hvad der ikke er sort arbejde (vennetjenester mv.).

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.