Nye selvstændige overser fradragsmulighed

Reglerne om fradrag for indskud på en etableringskonto eller en iværksætteropsparing kan også bruges, efter at virksomheden er kommet i gang. Endda uden at der skal indskydes penge på kontoen.

I skattereglerne er der god hjælp at hente for dem, der sparer op til etablering af selvstændig virksomhed. Der gives nemlig fradrag for indskud på en etableringskonto eller en iværksætteropsparing. Der er tale om et fremrykket fradrag. Når virksomheden er i gang, og pengene hæves til betaling af fx udstyr eller husleje, modregnes det hævede beløb helt eller delvist i anskaffelsessummen/udgiften, men det ændrer ikke ved, at der er penge at tjene ved at bruge reglerne.
 

Også mulighed for fradrag efter virksomhedsstart

Reglerne om skattefradrag for indskud på en etableringskonto eller en iværksætteropsparing gælder ikke kun i årene op til etableringen. Faktisk kan man også bruge reglerne i det år, hvor virksomheden startes og i de følgende 4 år. Og som noget helt særligt kan reglerne i disse år bruges, uden at der skal sættes penge ind på kontoen. Altså fradrag uden indskud. Den mulighed er der mange nye selvstændige, som overser.

Muligheden for fradrag uden at skulle binde penge på opsparingskontoen gælder også for året forud for etableringsåret, hvis blot etableringen sker senest den 15. maj i startåret. Hvis du starter selvstændig virksomhed i perioden 1/1 – 15/5 2018 kan du altså få skattefradrag her i 2017 uden at skulle binde penge i banken. Det er ganske fordelagtigt.
 

Ikke kun egen virksomhed

Muligheden for fradrag gælder ikke kun for dem, der vil starte deres helt egen virksomhed fra bunden, men også for dem, som køber en eksisterende virksomhed eller som køber sig ind i en sådan. Hvis du står for at købe en andel af en ejendomsmæglerforretning, en tandlægeklinik, en lægepraksis eller en anden af de virksomheder, der ofte har flere ejere, kan du derfor også bruge reglerne.
 

Glemte fradrag kan ikke indhentes

Har du ikke rettidigt indskudt penge på en etableringskonto eller en iværksætteropsparing, eller har du overset muligheden for fradrag uden indskud, er der desværre ikke noget at gøre. Når det gælder det sidste – fradrag uden indskud – stopper fradragsmuligheden ved udløbet af selvangivelsesfristen for fradragsåret. Det vil sige den 1. maj for lønmodtagere og 1. juli for selvstændige.

Har du etableret selvstændig virksomhed i starten af 2017, og har du ikke foretaget fradrag ved din indkomstopgørelse for 2016, kan du på nuværende tidspunkt derfor ikke få genoptaget din skatteansættelse for 2016. Fradragsmuligheden er endelig tabt. Det har Landsskatteretten fastslået i en nylig offentliggjort kendelse. Det er p.t. ikke afklaret, om afgørelsen indbringes for domstolene.
 

Kun for de virkelig interesserede

Etableringskontoreglerne kan ikke bruges til skattetænkning. Det kan ikke betale sig at indskyde penge på en af disse konti alene for at opnå skattefradrag. Altså uden planer om at etablere selvstændig virksomhed. Det betyder ikke, at man er tvunget til at etablere sig, hvis man først har sparet op. Man opnår bare ikke nogen skattebesparelse, fordi der sker efterbeskatning af de opsparede midler.

I vores Viden-Om-serie har vi udgivet en artikel om reglerne. Her kan du læse om de nærmere betingelser for at bruge disse, herunder om forskellen på at indskyde på en etableringskonto og på en iværksætteropsparing.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.