Ny sommerhusregel er farlig for udenlandsdanskere

Danske pensionister bosat i udlandet – især i Frankrig eller Spanien – men med sommerhus i Danmark, skal i højere grad end tidligere holde hus med, hvor længe de er her i landet, og hvad de laver, når de er her.

Erhvervsministeren har fremsat lovforslag om, at planloven skal ændres sådan, at pensionister skal kunne bruge deres sommerhus som helårsbolig efter kun 1 års ejerskab. I dag er der krav om 8 års ejerskab.

Formålet med ændringen er, at den – sammen med en lang række andre ændringer – vil bidrage til at skabe mere liv og udvikling i sommerhusområderne, hvilket vil skabe vækst hos det lokale erhvervsliv, herunder ikke mindst turismeerhvervet.

Selvom forslaget er velment, så har det en skattemæssig slagside i forhold til danske pensionister i udlandet, der har et sommerhus i Danmark, som de har ejet i mere end 1 år. De skal nemlig nu både holde hus med, hvor længe de opholder sig i Danmark, og hvad de laver, når de er her i landet. Det har de hidtil først skullet, når sommerhuset var ejet i mere end 8 år. Problemstillingen bliver dermed pludselig aktuel for mange flere.

Fuld dansk skattepligt 
En udenlandsdansker, der er pensionist og ejer et dansk sommerhus med ret til helårsbrug, råder nemlig i skattemæssig forstand over en helårsbolig. Og det udløser fuld dansk skattepligt, hvis huset bruges til andet end kortvarige ophold her i landet på grund af ferie eller lignende.

To ting kan således føre til skattepligt. Det ene er, hvis opholdene i Danmark bliver for lange. Det andet er, hvis der arbejdes under opholdet her.

Med hensyn til længden må denne ved uafbrudte ophold ikke overstige 3 måneder. Og samlet må opholdet ikke overstige 180 dage indenfor en periode på 12 måneder. Når det gælder arbejde under opholdet i Danmark, er reglen mere striks, idet arbejdet gør, at opholdet ikke anses for et ferieophold. Arbejde omfatter i denne forbindelse både almindeligt lønarbejde, bestyrelsesarbejde samt selvstændig virksomhed.

Udenlandsdanskere i Spanien og Frankrig
Problemet med sommerhusreglen bliver størst for danske pensionister, der bor i lande, som ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. Det er i øjeblikket tilfældet med fx Frankrig og Spanien, hvor rigtig mange udenlandsdanskere bor.

Problemet med den fulde skattepligt er for denne gruppe, at de i givet fald vil skulle selvangive deres globale indkomst - omfattende både arbejdsindkomst og kapitalindkomst - til Danmark. Heraf vil der blive beregnet skat med danske skattesatser, og slutskatten vil kun blive nedsat med den skat, som faktisk er betalt i udlandet.

Udenlandsdanskere i lande med dobbeltbeskatningsoverenskomst
For danske pensionister bosat i lande, der har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, er problemet mindre. De vil som udgangspunkt kun skulle betale skat til Danmark af den del af deres eventuelle arbejdsindkomst, som kan henføres til deres ophold her.

Ikrafttræden
De nye regler skal – hvis de vedtages i den foreliggende form – træde i kraft senest den 1. juli 2017. Mange udenlandsdanskere vil nok bruge tiden indtil da til at overveje, hvorvidt de skal afhænde deres danske sommerhus. Eventuelt til deres børn.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.