Ny momspraksis for firmatelefoner mv.

SKAT har offentliggjort et udkast til styresignal om ændring af den momsmæssige håndtering i de tilfælde, hvor en virksomheds aktiver ikke kun anvendes i den momspligtige virksomhed, men også til personalets private formål.

Efter de gældende regler skal virksomheden allerede ved anskaffelsen af sådanne aktiver vurdere, hvad forholdet mellem den erhvervsmæssige og den private anvendelse gennemsnitligt vil udgøre.

Hvis virksomheden skønner, at en mobiltelefon til en medarbejder vil blive brugt 5 % privat, har virksomheden kun fradrag for 95 % af momsen af såvel købsprisen som af de løbende driftsudgifter.

Fremover vil virksomheden have fradrag for den fulde moms af sådanne udgifter. Til gengæld skal der beregnes såkaldt udtagningsmoms ved den private benyttelse af aktiverne.

Ændringen kommer dog ifølge udkastet til styresignal kun til at gælde for de ansattes private brug af virksomhedens aktiver. Selvstændige skal således fortsætte med at bruge de nugældende regler, hvis de bruger virksomhedens aktiver til private formål. Det nedsætter næppe risikoen for fejl.

Udkastet til styresignal rummer imidlertid ingen oplysninger om, hvilke aktiver de nye regler gælder for, og heller ikke oplysning om grundlaget for udtagningsmomsen, herunder om denne skal beregnes løbende eller kun én gang for hvert aktiv. Vi orienterer yderligere om praksisændringen, når vi ved mere herom.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.